Projekt

Säkra skolresor med buss

I nära dialog med Bussbranschen tar NTF fram rekommendationer som gäller när skolan ska planera, beställa och genomföra en skolresa med buss. Syftet är att öka säkerheten för planerade resor genomförda i skolans regi, framför allt med avseende på bussresor.

Rekommendationerna presenteras för landets skolor via nyhetsbrev och e-post till rektorer, skolor och kommuner. Via en webbenkät följs rekommendationerna upp med avseende på hur kände de är och hur många kommuner/skolor som har för avsikt att använda sig av rekommendationerna.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-10-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Säkra skolresor med buss

2017-08-01

Relaterade sidor

Säker buss

Att åka buss är det säkraste sättet att färdas på väg. Men bussar är fortfarande inblandade i olyckor och säkerheten kan bli ännu bättre. Här hittar du allmän informat...