Projekt

Regionala seminarier för en säkrare tung trafik

NTF, i nära samverkan med Sveriges Åkeriföretag (SÅ), genomför fyra regionala seminarier i början av 2018. Målgruppen för dessa seminarier är beslutsfattare inom åkeribranschen, både utförare och upphandlare, samt andra som kan förfoga över lösningar t ex politiker, Polisen, Trafikverket, transportskolor med flera.

Seminarierna ska lyfta det systematiska arbetssättet, förmedla kunskap och goda exempel, med stort fokus på hastigheten. Seminarierna ska inspirera. Det blir också mötesplatser för professionellt kontaktskapande som kan möjliggöra ökad samverkan inom trafiksäkerhetsarbetet. Cirka ett halvår senare följs seminarierna upp med lösningsorienterade uppföljningsmöten. Preliminärt genomförs seminarierna i Göteborg, Helsingborg, Örebro och Sundsvall.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-12-31.

För mer information kontakta Malin Lundgren.
E-post

 

Regionala seminarier för en säkrare tung trafik

2017-11-01

Relaterade sidor

Säkra tunga transporter

Här tittar vi närmare på tunga transporter, det vill säga lastbils- och långtradartransporter. De är viktiga för Sveriges ekonomi, men orsakar allvarliga problem i tra...

Certifiering Ledningssystem

Syftet med standarden är att beskriva krav och rekommendationer för ett ledningssystem för vägtrafiksäkerhet, vilket ger organisationer ett verktyg att systematiskt ök...