Regeringen vill se förändring av vinterdäckskrav för tunga fordon

I dag finns endast krav på att tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton vid färd på väg ska vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar den 1 december–31 mars när vinterväglag råder. Men nu föreslår Regeringen att kravet på vinterdäck ska gälla samtliga hjul inklusive hjul på eventuella släp. Dessa regler gäller redan för personbilar och andra lätta fordon.

NTF är positiva till initiativet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv även om de studier som genomförts inom området inte kan styrka någon effekt mellan olycksinblandning och val av däck på andra axlar än drivaxlar för tunga fordon.

Avsaknaden av fakta som skulle kunna styrka ett samband mellan vinterdäck på samtliga hjul och olycksförekomst beror delvis på att en stor andel tunga lastbilar redan är utrustade med vinterdäck på fler axlar än drivaxeln så underlag för att jämföra mellan sommardäck och vinterdäck är för litet.

I Norge har man sedan den 1 januari 2015 infört krav på vinterdäck för samtliga axlar för alla fordon över 3,5 ton och det har haft en positiv inverkan på olycksutvecklingen även om det är svårt att veta exakt hur mycket som beror just på kravet med vinterdäck på samtliga axlar och hjul.

Men vi vet baserat på annan forskning att däck som är anpassade för våra nordiska vintrar presterar bättre än däck avsedda för barmark och plusgrader. Därför kan NTF inte annat än ställa sig positiv till Regeringens initiativ eftersom det på sikt skulle kunna få samma positiva inverkan på olycksinbladning som det haft i Norge. Dessutom skulle det vara bra för transportbranschen om det var liknande regler i hela norden.

Regeringen vill se förändring av vinterdäckskrav för tunga fordon

2017-10-11