Projekt

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att relevanta frågor av allmänintresse publiceras.

NTF Konsument ska alltid ha relevant information om produkter och tjänster inom trafiksäkerhetsområdet. Hemsidan ska ha information som hjälper konsumenterna i sina trafiksäkerhetsval och vara den självklara plattformen för dessa frågor.

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF (konsument@ntf.se), som svarar på alla frågor samt publicerar relevanta frågor av allmänintresse.

Under 2017 tar NTF fram relevant information kring kommuners skolskjutsreglemente och vilka krav man ställer och publicerar i en uppdaterad översikt.

Under 2016, inom ramen för projektet NTF Konsument Utveckling, tog NTF fram målgruppsanpassat digitalt material till Asylsökande, Småbarnsföräldrar, Äldre och Tonårsföräldrar, samt översatte dessa material. Nu kompletteras materialet till Grundskoleföräldrar.
För att marknadsföra materialet, samt det som togs fram under 2016, kompletteras nätverket med fler e-postadresser och NTF skickar ut minst två nyhetsbrev som marknadsföring av materialet.

NTF tar fram uppdaterad information om rekommendationer kring krockkudde för barn som åker framåtvänt, samt samlar relevant information och länkar från olika bilmärken.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

 

NTF Konsument

2017-01-01