Projekt

Mopedmaterial till föräldrar

NTF tar fram material till föräldrar som har barn i mopedåldern, för att informera om mopedåkning och dess risker. Materialet testas och publiceras därefter på NTF:s hemsida.

Projektet utgår ifrån VTI:s studier av vad föräldrar känner till kring mopedåkning, vilket visar att det saknas en hel del kunskap om mopedåkning och dess risker. NTF ska därför ta fram målgruppsanpassat material samt diskussionsunderlag till föräldrar med ungdomar som är i mopedåldern och eventuellt ska ta AM-körkort.

NTF inleder samarbete med ett antal utbildare för AM-körkort för att träffa föräldrar till mopedungdomar och testa och utvärdera materialet på 10 föräldragrupper. Materialet testas även i samband med 5 föräldramöten i åk 8 i andra kommuner.

NTF reviderar materialet och publicerar det digitalt på NTF:s hemsida. Materialet ska vara möjligt att skriva ut eller beställa tryckt till självkostnadspris.

För mer information kontakta Jenny Johansson.
E-post

Mopedmaterial till föräldrar

2017-01-01