Projekt

Metodutveckling äldre, trafik och alkohol

Metodutvecklingsprojekt för att testa om metoden värderingsövningar, som används flitigt mot ungdomar, fungerar även för gruppen äldre.

Metoden värderingsövningar har sedan länge använts med framgång bland ungdomar för att ta ställning mot att köra bil när man har druckit alkohol. Äldre, bilkörning och alkohol är ett ämnesområde som projektet avser att belysa, men även områden som t ex när det är dags att sluta köra bil.

I pilotprojektet ska ett material med värderingsövningar tas fram. Materialet ska testas i tre pensionärsorganisationer och utvärderas med enkät bland de som deltagit. Vår förhoppning är att färre ur gruppen äldre ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

 

Metodutveckling äldre, trafik och alkohol

2017-01-01