Projekt

Mätningar cykel- och mopedhjälm

NTF utför mätningar inom ett antal områden över hela landet. Observationsmätningar av cykel- och mopedhjälmsanvändningen görs i landets samtliga kommuner.

Sedan 2012 har NTF mätt cykel- och mopedhjälmsanvändningen i landets samtliga 290 kommuner. Så långt det är möjligt görs observationsmätningarna på samma platser och tider som tidigare år. I varje kommun observeras cyklister och mopedister under 3 timmar, 2 timmar vid cykelstråk och 1 timme vid grundskola, minst 250 cyklister och 15 mopedister observeras.

I år ska även barn på sparkcykel, skateboard, hoverboard och liknande observeras med tanke på deras hjälmanvändning.

Mätningarna sammanställs och resultaten presenteras för media och respektive kommun samt i en rapport som publiceras på NTF:s hemsida.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

Mätningar cykel- och mopedhjälm

2017-01-01