Projekt

Hastighetsmätningar

NTF utför mätningar inom ett antal områden över hela landet. Hastighetsmätningar på det kommunala vägnätet görs i på 69 utvalda platser i landet.

I samverkan med VTI har NTF tagit fram en metodik för att följa hastighetsutvecklingen i tätort. Hastighetsmätningarna genomförs på 69 mätplatser veckovis på gator med högsta tillåten hastighetsgräns mellan 40 och 70 km/tim.

NTF genomför mätningar på samma orter och platser som vid mätningarna 2012 till och med 2016. Mätningarna sammanställs och skickas till VTI för bearbetning, viktning och analys. Resultatet sammanställs och ingår sedan 2012 i Trafikverkets årliga rapport "Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen".

Respektive kommun delges resultatet av sina mätpunkter.

För mer information kontakta Maria Zetterberg Moberg.
E-post

Hastighetsmätningar

2017-01-01