Projekt

Säkra GCM-passager, uppföljning

I syfte att driva på utvecklingen så att fler kommuner väljer att planera och anlägga säkra GCM-passager (GCM=gång, cykel och moped), kommer NTF att genomföra kunskapshöjande insatser till totalt cirka 160 kommuner som befinner sig i olika stadier av arbetet med att utforma säkra GCM-passager.

För de kommuner där NTF 2013 och 2014 inventerade säkerhetsnivån på GCM-passager, samt ett antal pilotkommuner och Stockholm och Göteborg - totalt 92 kommuner - genomför NTF ett uppföljningsmöte med berörd kommun. Prioriterade områden vid uppföljningen är att diskutera och inspirera kommunerna att hastighetssäkra GCM-passager samt att säkerställa att rutiner för ajourhållning i aktuell databas skapas.

NTF kommer även att ge ytterligare 70 kommuner en genomgång av metoden för inventering och klassificering av GCM-passager samt en introduktion till kartapplikationen i ArcGIS. Vid genomgången betonas särskilt kriterierna för säkra GCM-passager.

För mer information kontakta Maria Zetterberg Moberg.
E-post

Säkra GCM-passager, uppföljning

2017-01-01