Pressmeddelande

Fler kommuner förbättrar sin säkerhet vid skolskjuts...

Tusentals barn åker skolskjuts varje dag. Enligt Skollagen är det kommunen som ansvarar för skolskjutsen. Varje kommun bestämmer själv vilka krav de vill ställa på sin skolskjuts och om den ska erbjudas som särskilt upphandlad skolskjuts eller med hjälp av linjetrafiken. Generellt ställs högre krav på upphandlad skolskjuts än på skolskjuts i linjetrafik, men skillnaderna mellan kommunerna är stor.

2009 genomförde NTF en enkätundersökning bland landets kommuner för att ta reda på vilka krav man ställde på sin skolskjuts. När vi nu, åtta år senare, följer upp undersökningen kan vi konstatera att det faktiskt har blivit lite säkrare för barnen. För den upphandlade skolskjutsen ställer 39 procent av kommunerna högre krav idag än 2009 och när det gäller linjetrafiken ställer 47 procent av kommunerna högre krav.

- Det är glädjande att kommunerna ställer högre krav på framför allt linjetrafiken, men samtidigt är det oroande att det ändå hänt så lite. Fortfarande är det alltför många barn som till exempel måste korsa en trafikerad väg för att ta sig till sin hållplats eller färdas utan möjlighet att använda bälte, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

I årets uppföljning ställdes 16 frågor till landets samtliga kommuner, vi fick in svar från 171 kommuner. Åtta frågor är samma frågor som tidigare och utifrån dessa har varje kommun fått ett betyg för sin upphandlade skolskjuts och ett betyg för sin skolskjuts med linjetrafik. Extra viktigt är att barnen slipper korsa vägen för att ta sig till hållplatsen samt att det finns bälten i bussen, därför har dessa båda frågor viktats extra, vilket ger ett betyg mellan 0 och 10. Betygen säger förstås inte allt om hur säker skolskjutsen är, men kan ändå ge indikationer om kommunens prioriteringar. När vi jämför de kommuner som finns med i undersökningen både 2009 och 2017 visar det sig att medelbetyget för upphandlad skolskjuts har gått från 7,0 till 7,5 och för linjetrafiken från 2,6 till 3,2.

 

Hur säker är skolskjutsen i din kommun - hela listan >>

Marknadsöversikt >> Vilka krav ställer din kommun på skolskjutsen...

 

- Det är fortfarande generellt säkrare för barnen att åka i en upphandlad skolskjuts än med linjetrafik, kraven som ställs är högre. Men vi hittar också kommuner som får full pott, 10 i betyg, för kraven på linjetrafik så det går att ställa krav på säker skolskjuts för alla barn, avslutar Marie Norén.

Att färdas med buss är det säkraste sättet att färdas på väg. Riktigt säkert blir det om alla sitter bältade i bussen och om vägen till hållplatsen är säker. Kommunen ansvarar enligt skollagen för att erbjuda elever en säker skolskjuts.

Fler kommuner förbättrar sin säkerhet vid skolskjuts...

2017-12-11