Projekt

Don't Drink and Drive i skolan

NTF inspirerar lärare i grundskolans sista år och gymnasiet till ett aktivt arbete mot alkohol och droger i trafiken. Genom att sprida metoder och material ska eleverna få verktyg för att göra kloka val inom området.

En mycket viktig del i arbetet mot rattfylleri är att engagera nyckelaktörer som möter många ungdomar och i sitt arbete kan arbeta med Don't Drink and drive. Syftet med projektet är att inspirera och vägleda skolpersonal på högstadiet och gymnasiet till ett aktivt arbete mot alkohol och droger i trafiken samt ge eleverna verktug för att göra kloka val inom området.

NTF planerar att medverka på lärarkonferenser, arbetslagsträffar för skolpersonal etc. på 150 skolor spridda i landet. På mötena kommer NTF att introducera olika övningar, filmer och frågeställningar för ämnesövergripande temaarbeten, som på olika sätt berör alkohol och droger i trafiken. NTF kommer även att förevisa hur de kan använda det nya upplägget av sajten för Don't drink and drive skolmaterial som faktabank och inspirationskälla till olika lektionspass. Projektet kommer att utvärderas genom uppföljningsmöten med skolpersonal för att fånga upp erfarenheter och förbättringsförslag.

För mer information kontakta Elisabeth Westman.
E-post

Don't Drink and Drive i skolan

2017-01-01