Projekt

Cykla säkert till skolan

För att få fler barn att cykla säkert till skolan krävs en säker infrastruktur och föräldrar som uppmanar barnen att cykla.

NTF testar en metod där vi gör en teoretisk bedömning av skolvägen ur ett cyklistperspektiv. Verktyget #Minskolväg utvecklas för att möjliggöra inventering av såväl passager som sträckor. Vi uppmanar föräldrar och elever att inventera sin skolväg praktiskt med hjälp av verktyget #Minskolväg. Genom dialog med skolor och föräldrar försöker NTF få fler barn att cykla och samtidigt få färre föräldrar att skjutsa sina barn till skolan. Metoden utvärderas genom att barnen under två veckor på hösten i åk 5, samt samma tid i åk 6, får notera hur de tagit sig till skolan.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-12-31.

För mer information kontakta Jenny Johansson.
E-post

 

Cykla säkert till skolan

2017-05-15

Relaterade sidor

Cyklar

Cykeln är ett hälsosamt och miljövänligt transportmedel. Att cykla är även praktiskt i tätorter där man ofta kommer fram både fortare och lättare med cykel än med bil....