Projekt

Bältesmätningar

NTF utför mätningar inom ett antal områden över hela landet. Observationsmätningar av bältesanvändningen görs i landets samtliga kommuner.

Sedan 2010 har NTF mätt bältesanvändningen i framsätet i personbilar i landets samtliga 290 kommuner. Så långt det är möjligt görs observationsmätningarna på samma platser och tider som tidigare år. I varje kommun observeras förare och passagerare i personbil under 3 timmar, minst 500 fordon observeras.

Nytt för i år är att de kommunala bältesmätningarna kommer kompletteras med 20 mätningar i multikulturella stadsdelar i olika kommuner i landet.

Mätningarna sammanställs och resultaten presenteras för media och respektive kommun samt i en rapport som publiceras på NTF:s hemsida.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

Bältesmätningar

2017-01-01