Projekt

Äldre i trafiken

I samverkan med de största pensionärsorganisationerna utbildar NTF trafikombud så att de i sin tur kan sprida trafiksäkerhetsbudskap till sina medlemmar.

I nära samverkan med PRO, SPF Seniorerna samt SKPF Pensionärerna arbetar NTF för att öka kunskapen om trafik och trafiksäkerhet för äldre trafikanter.

NTF tar fram  handledarmaterial för studiecirklar, trycker materialet Äldre i trafiken, uppdaterar Äldre trafikkalender samt publicerar allt på sin hemsida. Tillsammans med pensionärsorganisationerna genomförs cirka 25 trafikombudsutbildningar på regional nivå. I slutet av året tas kontakt med samtliga utbildade för att utvärdera hur kunskap och material har spridits till de lokala pensionärsföreningarna och deras medlemmar.

För mer information kontakta Lars-Eric Abrahamsson.
E-post

Äldre i trafiken

2017-03-01

Relaterade sidor

Gående

Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken för att råka ut för ...

För äldre

Trafikant hela livet. Att kunna ta sig fram till fots, på cykel eller i en annan typ av fordon är viktigt för alla åldersgrupper.