Projekt

Mopedmaterial till föräldrar

NTF tar fram målgruppsanpassat material samt diskussionsunderlag till föräldrar med ungdomar som är i mopedåldern och ska ta AM-körkort.

Projektet utgår ifrån VTI:studier av vad föräldrar känner till kring mopedåkning, tar fram målgruppsanpassat digitalt material samt diskussionsunderlag till föräldrar med ungdomar som är i mopedåldern och eventuellt ska ta AM-körkort.

NTF inleder samarbete med ett antal utbildare för AM-körkort för att träffa föräldrar till mopedungdomar och testa och utvärdera materialet på 10 föräldragrupper. Materialet testats även i samband med 5 föräldramöten i åk 8 i andra kommuner.

NTF reviderar materialet och publicerar det digitalt på NTF:s hemsida. Materialet ska vara möjligt att skriva ut eller beställa tryckt till självkostnadspris.

För mer information kontakta jenny.johansson@ntf.se

Mopedmaterial till föräldrar

2016-09-01