NVF:s pedagogiska pris till Nils Petter Gregersen

Nordiskt vägforums pedagogiska pris 2015 för att uppmärksamma och stödja insatser inom områdena vägar, vägtrafik och vägtransporter har tilldelats: Nils Petter Gregersen, VTI, för sina pedagogiska gärningar inom trafiksäkerhetsområdet.

Nils Petter Gregersen, tidigare trafiksäkerhetschef på NTF har under de senaste åren varit verksam som forskningsdirektör på VTI men är från och med 1 januari 2015 återigen knuten till NTF som trafiksäkerhetsexpert.

Läs mer på:www.nvf.org

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar årligen ut stipendier för forskning och utveckling inom sina verksamhetsområden. Årligen delar vi ut stipendier på upp till 200 000 kronor. Utlysning av forskningsstipendium sker varje höst. Nils Petter Gregersen, tilldelades 50 000 kr för sina pedagogiska gärningar inom trafiksäkerhetsområdet.


2015-02-17