NTF bygger för framtiden

På NTF:s välbesökta Kongress i Riksdagen den 16:e april fick Monica Green enhälligt förnyat förtroende på ordförandeposten och styrelsen förstärktes med nya intressanta namn.

- Vi har haft några tuffa år men nu känns det som vi är riktigt på gång. Det finns en spirande framtidstro inom organisationen och vårt uppdrag för trafiksäkerheten är kanske viktigare än någonsin. Kongressen var välbesökt. Vi har stort fokus på framtiden och vi känner att vi har våra medlemmar med oss på resan, säger NTF:s ordförande Monica Green.

Sverige är inte längre bäst i världen på trafiksäkerhet. Det vill NTF ändra på.

- Vi har förlorat mark men det går att reparera om vi inte väntar för länge. Det är vår förhoppning att vi återigen ska kunna titulera oss bäst i världen på trafiksäkerhet men då krävs ett utbrett systemtänkande där människan pekas ut som en aktiv, motiverad och medveten del i trafiksystemet. Det håller inte att enbart förbättra vägmiljö och satsa på teknisk utveckling om vi ska nå hela vägen fortsätter Monica Green.

NTF mobiliserar stark styrelse både i form av omval och nyval.

- Jag ser verkligen fram emot de kommande två åren. Kongressen valde en stark styrelse och jag vill passa på och hälsa både gamla och nya ledamöter välkomna. Det känns som om vi flyttat fram positionerna på flera plan.

Nya ledamöter i NTF:s styrelse

Benny Örnerfors, Verkställande direktör Bilprovningen
Benny Örnerfors brinner för frågor som är kopplat till fordonsägande, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Det är med stor glädje han ser fram mot styrelseuppdraget där han hoppas att hans erfarenheter och engagemang kan bidra till den så viktiga verksamhet som NTF bedriver.

Birgitta Karstensson, ledamot NTF Värmland
Birgitta Karstensson har gedigen bakgrund i folkrörelsevärlden. Sitter även i polisens insynsråd i Bergslagen. Medlem i Motormännen sen 2000 och ordförande klubb Karlstad sedan 2001, som innefattar Värmland och delar av Dalsland Har stort intresse för trafiksäkerhetsfrågor.

Björn Brink, ordförande NTF Gävleborg
Är sedan 1986 politiskt aktiv i hemkommunen. För närvarande Kommunfullmäktiges ordförande i Ljusdal. Bakgrund som både ordförande och VD för företagshälsovården i Ljusdal, Sveg och Ånge samt som lärare i företagsekonomi vid lantbruksskolan Nytorp i Arbrå.

Anders Karpesjö
Anders Karpesjö har varit styrelseaktiv i NTF sedan 2008. Hans engagemang i NTF inleddes genom rollen som vd för Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) 2007-13. Anders vill bidra till NTF:s fortsatta utveckling med sin nyfikenhet och mångåriga erfarenhet av förenings- och branschorganisationsarbete, opinionsbildning samt med sitt nätverk. Anders är även certifierad specialist på ledningssystem.


2015-04-17