Konferensen där människan stod i centrum...

Den 27 maj arrangerade NTF konferensen "Nollvisionen - glömde vi människan på vägen?". Medverkade gjorde bland annat Nils Petter Gregersen VTI/NTF, Maria Krafft Trafikverket, Bengt Svensson Polisen och Ingrid Skogsmo från SAFER.

NTF riktar ett stort tack till alla deltagare och medverkande. För de som inte kunde närvara men ändå är intresserade av dagens innehåll går det bra att ta del av föredragen via konferensens utvärdering och dokumentation. www.ntf.se/konferens

- Med den här konferensen ville NTF diskutera möjligheten att öka trafiksäkerheten genom ett aktivt påverkansarbete med inriktning på attityder och beteende och det tycker jag vi gjorde bra tillsammans, säger NTF ordförande Monica Green.

- Vi är oroliga för att vi i vår iver att nå Nollvisionen valt verktyg och metoder som reducerar människan till en passiv komponent i transportsystemet. Frågan vi ställer oss är om människan nöjer sig med den rollen och vad som då händer med det delade ansvaret i Nollvisionen? Vi tror inte att det är möjligt att bygga bort alla de risker som tillkommer när människor medvetet väljer att göra fel.

- Andelen dödade och skadade på grund av medvetna och eller omedvetna felval öka i takt med att vi blir bättre och bättre på att rädda människor som agerar inom systemets ramar. Detta är alltså ett växande problem.

Konferensinledning
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Xre8a3R2cBY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

NTF menar att det är dags att lägga mer resurser på att skapa insikt och förståelse för riskerna i trafiken så att människan har rätt verktyg för att leva upp till sin del av det delade ansvaret.


2015-06-08