Guldtriangeln till Växjö för ”Ögonkontakt sökes…”

Fem kommuner var nominerade. Vid NTF:s nationella kongress i Riksdagen den 16 april tillkännagavs Växjö kommun som vinnare av 2015 års Guldtriangel.

Växjö kommun får priset för att man vågar se människan som en aktiv, motiverad och medveten del av trafiksystemet. Priset delades ut av infrastrukturminister Anna Johansson.

Styrelsens motivering:
Växjö vågar se trafikanten som en aktiv, motiverad och medveten del i trafiksystemet. Ambitionen att skapa insikt och förståelse genom dialog med människor i bostadsområden för att förändra attityder och beteenden är mycket aktuell och intressant. Effekterna är väl genomtänka och strävar mot att förbättra barn och ungas säkerhet som trafikanter, öka säkerheten för oskyddade trafikanter så som cyklister och gående samt främja äldres säkerhet, hälsa och mobilitet.

Avgörande har varit projektets inriktning på dialog och vikten av att se varandra genom ögonkontakt, vilket har potential att påverka hur människor interagerar med varandra både i och utanför trafiken. Detta lyfter trafiksäkerhetskampanjen och får effekter även på moderna begrepp så som trygghet, mobilitet och livskvalité i staden.

Guldtriangeln delas ut vartannat år till den eller de kommuner som gjort något extra för att öka trafiksäkerheten för sina invånare. - Och priset har kanske aldrig varit så aktuellt som 2015. Många av framtidens utmaningar för ökad trafiksäkerhet återfinns nämligen i våra tätorter.

- Det är viktigt att kommunerna känner att deras arbete gör skillnad. Vi vill egentligen lyfta fram alla nominerade kommuner men det är extra roligt att Växjö kommun med sitt projekt ”Ögonkontakt” får utmärkelsen för att de fokuserar på människan som en tänkande individ och att det går att påverka trafiksäkerheten positivt genom att se och prata med människor, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF

Övriga fyra nominerade kommuner som alla gjort betydande insatser för trafiksäkerheten var;

Avesta kommun är nominerade för att man satsat på att utbilda sina anställda och ge de som använder bilen i tjänsten en tryggare arbetsmiljö.

Linköpings kommun har jobbat mycket med att skapa förståelse för ”mänskligare hastigheter” och infört 30 km/tim i bostadsområden, runt skolor och centralt där många människor korsar gator.

Timrå kommun ser över gång- och cykelvägnätet för att skapa ett sammanhängande attraktivt vägnät ur trafiksäkerhets-, miljö- och folkhälsosynpunkt.

Umeå kommun har insett genom att följa sjukvårdsrapporteringen att det finns en överrepresentation av singelolyckor bland cyklister. Mycket kan byggas bort men påverkande åtgärder i form av utbildning för att ändra attityder och beteende bland cyklister är minst lika viktigt.


2015-04-16