NTF utser t.f. Generalsekreterare

Omställningsspecialisten Johan Lindström rätt man för uppdraget!

Den 24 januari beslöt en enig styrelse att utse Johan Lindström till t.f. Generalsekreterare för trafiksäkerhetsorganisationen NTF. Därmed får Johan Lindström förtroende och mandat att fram till och med årsskiftet 2014/15 fortsätta det omfattande omställningsarbete som ska göra NTF till en effektivare och modernare opinionsbildare inom trafiksäkerhetsområdet.

Johan Lindström, tidigare VD för Sveriges Åkeriföretag och ledamot i NTF:s nationella styrelse har de senaste månaderna inlett ett omfattande omställningsarbete inom NTF. Styrelsens beslut att nu ge Johan Lindström fortsatt förtroende kan bara tolkas som att man är mycket nöjd med vad som har åstadkommits så här långt.

- Titeln för NTF:s ytterst ansvariga tjänsteman är bara en förändring av många som vi kommer se under de närmaste åren, säger NTF:s ordförande Monica Green. NTF har en väldigt viktig roll i det svenska trafiksäkerhetsarbetet, inte minst för sin sammanhållande kraft och ideella bas. Svensk trafiksäkerhet behöver en stark opinionsbildare som skapar engagemang och agera katalysator men organisationen behöver förnyas och det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet behöver utvecklas och anpassas för en ny tid. NTF:s styrelse är övertygad om att Johan Lindström är rätt person att lotsa NTF och trafiksäkerhetsverige igenom denna omställning.

Sverige är idag världsledande inom trafiksäkerhetsområdet. Andra länder sneglar på vad vi har åstadkommit sedan regeringen antog nollvisionen som ledstjärna för sitt trafiksäkerhetsarbete 1997. Den svenska modellen har visat sig vara väldigt lyckosam men de senaste åren har man successivt monterat ner stora delar av det arbete som bygger på frivilliginsatser och trafikantens eget engagemang att bidra till ökad trafiksäkerhet. Det är inom dessa område som NTF varit som mest framstående.

- NTF och det frivilliga trafiksäkerhetssverige står inför en stor utmaning, säger Johan Lindström, t.f. Generalsekreterare NTF. Alla vill se ökad trafiksäkerhet men som det ser ut idag är ingen villig att betala priset. Det är en stor ära och ett utmanande uppdrag som NTF:s styrelse ålagt mig. Jag är övertygad om att det är ett stålbad som väntar men att vi kommer gå stärkta ur detta inför framtiden.


2014-01-28