Undersökning av NTF Väst

Nu börjar skolan – många förare struntar i 30-gränsen

Alla barn har rätt till en säker trafikmiljö, men mer än varannan förare struntar i 30-skylten utanför skolorna. 52 procent av alla fordon som passerade skolorna kör fortare än tillåten hastighet. Av lastbilarna var det hela 59 procent som körde för fort. Det visar resultatet av NTF Västs årliga undersökning av respekten för hastighetsgränsen utanför skolorna i Västsverige.

- Att sänka farten till 30 km/h förlänger restiden med några sekunder, men kan vara helt avgörande om olyckan är framme, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst. Det är bekymmersamt att vi fått en ökning av andelen fortkörare bland lastbilsförare. Olyckor med tunga fordon får ofta allvarligare konsekvenser.

Hela 16 procent av lastbilarna körde fortare än 40 km/h. Fyra av tio bussar, 39 procent, som passerade skolorna kör fortare än 30 km/h och sex procent av dessa fortare än 40 km/h.

Rapport från samtliga 16 kommuner hittar du här: << Klicka här >>

Vid årets mätning var andelen fortkörare högst vid Hällesåkersskolan i Mölndal där 80 procent inte respekterade 30-skylten. Vid Himlaskolan i Ale och Asklanda skola i Vårgårda kör 79 procent för fort. Vid ytterligare sju skolor var andelen fortkörare över 70 procent. Högsta hastigheten vid årets mätning, 84 km/tim, uppmättes på en personbil utanför Hyssnaskolan i Marks kommun

- Barn kan inte förväntas uppträda som vuxna. De kan ha svårt att uppfatta att bilar kommer från olika håll och de har även svårt att bedöma hur fort fordonen kör. Därför är det viktigt att man håller hastigheten och är extra uppmärksam i dessa miljöer säger Malin Lundgren.

Under vecka 34 stärker Polisen sin hastighetsövervakning utanför skolorna i samband med skolstarten.

NTF Väst har sedan 1997 varje år mätt hastigheten utanför skolorna i Västsverige. I årets undersökning kontrollerades hastigheten på över 7000 fordon utanför 60 skolor i 16 kommuner.


2013-08-19