... på snöskoter

I genomsnitt omkommer ca 10 personer varje år i snöskoterolyckor, men antalet varierar kraftigt mellan olika år. Nästan alla omkomna förare var män och medelåldern bland dessa över 40 år. Cirka två tredjedelar av förarna var alkoholpåverkade. För drygt en tredjedel av de som dödades var drunkning den direkta dödsorsaken.

Djupstudier visar att höga hastigheter i kombination med alkohol ofta bidrar och att skallskador är en vanlig dödsorsak. Nästan alla skoterolyckor inträffar i naturen och inte på vägar. 

Snöskotern är nu ett eget fordonsslag istället för som tidigare ett terrängfordon tillsammans med terränghjuling. Uppdelningen gjordes eftersom de två fordonsslagen bedömdes som mycket olika både till sin karaktär och användning. Snöskoter får köras av den som fyllt 16 år och har giltigt förarbevis för fordonsslaget. Förarbeviset kan bli föremål för återkallelse och varning. Körkortstillstånd med föregående lämplig-hetsprövning krävs inte för att ta förarbevis för snöskoter. Förarprov för snöskoter består av kunskapsprov som anordnas av privata aktörer. Eleven behöver inte i prov visa att man praktiskt kan hantera fordonet eftersom obligatorisk praktisk utbildning ingår. 

NTF anser att..

Utbildning

  • Skoterutbildningen för förarbevis ska ha stort fokus på trafiksäkerhet.
  • Betydelsen av nykterhet och anpassning av hastighet ska fokuseras i utbildningen.
  • Det teoretiska provet ska kompletteras med ett praktiskt körprov.
  • Person som fyllt 16 år ska få möjlighet att övningsköra under reglerade förhållanden innan provet för förarbevis görs.
  • Tillverkare och säljare i branschen ska ta ansvar för säkerhetsinformation om fordon och försäljning av säkerhetsutrustningar.


Regler och övervakning

  • Skoterförarnas nykterhet ska övervakas mer och alkolås ska på sikt bli obligatoriskt.
  • Lag om hjälm vid färd med snöskoter ska införas.
  • Samma regler för återkallelse ska gälla för förarbevis som för körkort.


Forskning

  • Mer forskning behövs om säkerheten vid skoteråkning för utveckling av ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder.