Fakta om motorcykel

Sedan 1990 har antalet motorcyklar i trafik ökat från ca 100 000 till 260 000. 

Medelåldern för mc-förare är drygt 50 år och åldersgruppen 50-59 år svarar för den största andelen av trafikarbetet.

Under åren 1997-2007 har i genomsnitt ca 40 motorcyklister dödats varje år och över 90 procent av de dödade är män. År 2007 var antalet dödade 60 och under 2008 var
det 51. 

Av de dödade motorcyklisterna omkom cirka hälften i singelolyckor och hälften i kollision med bil eller buss. Många av kollisionsolyckorna beror på att bilisten inte upptäckt motorcyklisten.

Djupstudier har genomförts av 158 dödsolyckor med MC inblandad som inträffade under åren 2000-2003. Analysen visade bl.a. följande:

  • Nästan hälften av olyckorna var singelolyckor, ca 30 procent korsningsolyckor och ca 20 procent mötes- eller omkörningsolyckor.
  • Fler än hälften av de omkomna körde Supersport.
  • Ca 40 procent av de omkomna MC-förarna bedöms ha kört mer än 30 km/tim över

hastighetsgränsen och ca 90 procent av de som körde så fort körde Supersport.

  • Antalet omkomna som får köra MC på sitt gamla bilkörkort är klart underrepresenterade i olyckor.