Fakta om moped

Under åren 2000-2007 har i genomsnitt 8 mopedister dödats varje år. Av de dödade mopedisterna omkom merparten i kollision med bil eller buss och en tredjedel av de dödade mopedisterna var yngre än 16 år.

Cirka 200 mopedister skadades i genomsnitt per år under samma period.

Skadade med moped klass 2 har minskat under de senaste 3 åren medan de med klass 1 har ökat kontinuerligt under de senaste 6 åren. Detta beror till stor del på förändringar i antalet registrerade mopeder.

Antalet mopeder klass 1 förutspås öka i framtiden.

Antalet svårt skadade är ca 10 gånger högre för 15-åringar än för 16-åringar.

En djupstudie har genomförts av Vägverket utifrån 54 dödsolyckor med mopeder inblandad som inträffade under åren 1997-2002. Analysen visade bl.a. följande:

  • Mer än hälften av dödsolyckorna inträffade i korsning och

60 procent utanför tättbebyggt område.

  • Den i särklass mest utsatta åldersgruppen var 15-åringar.
  • Trimning var vanligt förekommande.
  • Om samtliga förolyckade hade använt hjälm