Fakta

10-15 procent av de som dör i trafiken är fotgängare. Av de dödade fotgängarna är ca 60 procent män. 

Hälften av de dödade fotgängarna är 65 år eller äldre.

Flera undersökningar visar att sannolikheten för att en påkörd fotgängare ska dödas eller skadas avgörs av fordonets hastighet.

För den som blir påkörd i 50 km/tim är risken att dödas mycket stor. Den som blir påkörd i 30 km/tim har mycket stor chans att överleva.