Fakta

Dödsrisken per körsträcka för bilförare i åldern 18-19 år är fem gånger så hög som för mer erfarna bilförare. Under det första året som nybliven förare minskar olycksrisken snabbt och den har i genomsnitt reducerats med 50 procent efter ca ett halvt års körning.

Av de unga bilförare (18-24 år) som är inblandade i dödsolyckor är 85 procent män, 45 procent bedöms ha kört mer än 30 km/tim över hastighetsgränsen, 40 procent har inte använt bälte och 27 procent var påverkade av alkohol och/eller droger.

I 60 procent av fallen har faktorerna mycket hög hastighet, att inte använda bälte och/eller alkohol/drogpåverkan bidragit till olyckan och dess konsekvenser.

Av dem som dödas i dödsolyckor med unga förare inblandade så omkommer fler andra personer än de unga förarna själva, d.v.s. passagerare eller en annan trafikant.