Fakta om nya svenskar

Analyser av tillgängliga databaser visar att invandrare från vissa grupper av länder kan ha 3-4 gånger högre olycksrisk än den genomsnittlige föraren. 

Erfarenheter från NTF:s arbete visar att användningen av bälten, bilbarnstolar och cykelhjälmar är lägre i invandrartäta områden. 

Studier har också visat att förekomsten av alkohol i trafikolyckor är lägre bland utlandsfödda.