Fakta om funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är den begränsning i personens funktionsförmåga som uppstår till följd av skada eller sjukdom.

Handikapp är den begränsning som skadan och funktionshindret innebär för en person i det dagliga livet. Handikapp är alltså inte en egenskap hos en person utan uppstår i mötet mellan människor med funktionsnedsättning och miljön/omgivningen. (WHO:s definition)

Var 7:e person har en permanent funktionsnedsättning.

Mer än 200 000 personer med rörelsehinder behöver hjälp/hjälpmedel för att förflytta sig.

Cirka 90 000 personer är rullstolsburna.

Mellan 2 000-3 000 personbilar handikappanpassas årligen.