Fakta om barn

Varje år dödar eller skadar trafiken över 50 barn per årskull i åldrarna 0-3 år och över 100 barn per årskull i åldrarna 4-12 år. De flesta barnen dör eller skadas i föräldrarnas bilar och drygt 60 procent är pojkar.

Flera skolbarn har skadats eller dödats när de tvingats korsa trafikerade vägar i anslutning till hållplatser för skolskjutsar.

Forskarna har i många år varit överens om att ansvaret för barnens trafiksäkerhet fullt ut vilar på de vuxna. Det säkraste sättet att skydda barnen är att separera dem från biltrafik.

FN:s barnkonvention slår fast att barnets bästa alltid ska komma i första rummet i alla åtgärder som rör barn. Barn har rätt till överlevnad och utveckling till bästa möjliga hälsa och till lek, vila och fritid. Barn har rätt att skyddas mot våld och rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör barn. Lämpliga åtgärder ska också vidtas för att föräldrar och barn ska ha tillgång till undervisning om förebyggande av olycksfall. Enligt FN:s barnkonvention är man barn upp till 18 år.