Trafiksäkerhet för olika trafikantgrupper...

NTF anser…
…om trafiksäkerhet för olika trafikantgrupper

...för barn (012 år)
Ansvaret för barnens trafiksäkerhet vilar helt på de vuxna. Barn utsätts för stora olycks‐ och hälsorisker i trafiken ‐ som lekande, fotgängare, cyklister och bilpassagerare. Trafiken begränsar barnens rörelsefrihet. Barn är dessutom mer känsliga för avgaser och buller.

…för ungdomar (1317 år)
I tonåren börjar barnen röra sig fritt i trafiken ‐ först som cyklister, sedan som mopedister, motorcyklister och passagerare i kompisars bilar och när de blir vuxna som bilförare. Den ökade riskexponeringen återspeglas också i statistiken över antal dödade och allvarligt skadade ungdomar. Med ökad ålder måste barnen stödjas i sitt ökade ansvarstagande. För trafiksäkerheten innebär det att man måste få förutsättningar
att förstå värdet av trafiksäkerhet, både när det gäller det egna beteendet och de åtgärder som samhället och andra aktörer vidtar.

…för unga bilförare (1824 år)
Unga bilförare utgör ett av de största trafiksäkerhetsproblemen. Det har alltid varit så och problemet finns i högre eller mindre grad i de flesta länder. Problemet handlar om personlig bakgrund, fysiologisk utveckling och erfarenhet bakom ratten.

…för äldre trafikanter
Antalet äldre ökar med ca 40 000 människor per år. Äldre är speciellt utsatta som oskyddade trafikanter och i komplicerade situationer i bil. Trots att de äldre i hög grad kör nyktra, använder bilbälte och håller laglig hastighet så drabbas de värst av alla trafikanter då de bli inblandade i trafikolyckor. Detta beror på den äldre kroppens ökade skörhet och att trafiksystemet inte anpassats efter den sköraste trafikanten på tillräckligt stort allvar.

…för personer med funktionsnedsättning
Över en miljon människor har någon form av funktionsnedsättning och många av dessa har stora problem i vägtrafiken. Problemen gäller främst tillgänglighet men även trafiksäkerhet.

…för nya svenskar
Sverige har kommit långt i sitt trafiksäkerhetsarbete och är ett av de trafiksäkraste länderna i världen. En förklaring till detta är att trafikanterna i Sverige har ett säkrare beteende jämfört med trafikanterna i många andra länder. 96 procent använder bilbälte i framsätet och över 90 procent av de med barn i bilen använder bilbarnstolar. Därtill kommer att bara en kvarts procent kör onyktra.