Fakta om trafiksäkra transporter

Nästan 150 människor dödas årligen vid kollisioner där tunga fordon är inblandade. Cirka 20 av de omkomna färdas i tunga fordon.

De flesta av de dödade förarna och passagerarna i de tunga fordonen är obältade och kläms till döds efter att ha fallit ut och hamnat under fordonet.