Fakta om vägmiljö

För att minska det totala antalet dödade och allvarligt skadade är det nödvändigt att förbättra vägmiljön så att döds- och skaderiskerna för bilister minskas. 

Kostnadseffektiviteten hos olika förbättringsåtgärder varierar kraftigt. T.ex. så räddar man med en given summa upp till 10 gånger fler människor genom att bygga mitträcken på befintliga vägar i stället för att bygga motorväg.