Fakta om lagstiftning, övervakning och sanktioner

En genomgång av den internationella forskningen inom området polisövervakning visar att poliskontroll är samhällsekonomiskt kostnadseffektiv om den bedrivs på rätt sätt. 

Olika kontrollåtgärder ger dock olika resultat:

  • automatiska och stationära hastighetskontroller är mycket kostnadseffektiva.
  • bälteskontroll och nykterhetskontroll är kostnadseffektiva.
  • mobil kontroll med patrullbilar är kostnadseffektiv om den koncentreras till städer under kvällar, nätter och veckoslut.

Uppföljningen av kamerabevakade vägsträckor i Sverige visar att medelhastigheten minskat med 5-7 km/tim och att personskadorna minskat med ca 20 procent och dödsfallen med nästan 60 procent.