Säker bussresa

Den äldre populationen ökar. Äldre är redan idag en hårt olycksdrabbad grupp i trafiken. Äldre människor skadar sig lättare än yngre vid olyckor eftersom ett naturligt åldrande medför att kroppen blir skörare. Många bakgrundsfaktorer talar för ett särskilt stort behov av riktade åtgärder för att komma tillrätta med problematiken. En sådan riktad åtgärd är information, utbildning och stöd vid upphandling av säkra resor.

Många resor företas med buss och med pensionärsorganisationerna på olika nivåer som beställare. I detta sammanhang är det viktigt att dessa resor sker på ett trafiksäkert sätt. Ett av målen med projektet som NTF driver är bl.a att medvetandegöra pensionärsorganisationerna och deras medlemmar att ställa krav på de bussbolag man anlitar.

NTF har i samarbete med pensionärsorganisationerna och med stöd av Svenska Bussbranschens Riksförbund tagit fram materialet Säker bussresa, som du finner här nedan.

Materialet består av en pärm innehållande bland annat NTF:s riktlinjer vid beställning av säker bussresa, offertförfrågan, bussavtal och passagerarlistor. 

Reseombuden i pensionärsföreningarna har under 2005 utbildats i materialet genom NTF-förbundet i respektive län.

Material i projektet Säker bussresa

OH-bilder för presentation i pensionärsföreningar (83 KB)

Talmanus till ovanstående OH (106 KB)

Innehållsförteckning till pärmen Säker bussresa (19 KB)

NTF försättsblad (25 KB)

NTF:s riktlinjer vid beställning av säker bussresa (240 KB)

 

Bussavtal och allmänna villkor med logotyp för varje pensionärsorganisation

SKPF

Bussreseavtal SKPF (894 KB)

Allmänna villkor SKPF (820 KB)

 

SKTF

Bussreseavtal SKTF (417 KB)

Allmänna villkor SKTF (343 KB)

 

SPF

Bussreseavtal SPF (1140 KB)

Allmänna villkor SPF (1066 KB)

 

SPRF

Bussreseavtal SPRF (480 KB)

Allmänna villkor SPRF (406 KB)

 

PRO

Bussreseavtal PRO (392 KB)

Allmänna villkor PRO (318 KB)

 

RPG

Bussreseavtal RPG (517 KB)

Allmänna villkor RPG (442 KB)

 

Färdplan

Färdplan (70 KB)

Offertförfrågan (116 KB)

Passagerarlista (86 KB)

Resedagbok (89 KB)

Lathund Säker bussresa (13636 KB)

 

Mer information
Ladda ner NTF:s kostnadsfria informationsmaterial om buss.

Läs Svenska Bussbranschens Riksförbunds folder Boka bra buss med tips och råd vad du bör tänka på när du upphandlar en bussresa.