Fakta om kollektivtrafiken

Att färdas kollektivt är relativt sett säkert och miljövänligt.

Så länge passagerarna befinner sig inne i fordonet är säkerheten relativt sett hög. Bristerna ligger i hållplatsernas placering och utformning samt riskerna på väg till och från hållplatserna.