Fakta om förare

I Sverige utnyttjar de flesta körkortselever möjligheten att kombinera utbildning vid trafikskola med privat övningskörning.

Forskning visar att mängdträning som ger ökad erfarenhet också ger positiva trafiksäkerhetseffekter.

Ren färdighetsträning i att manövrera bilen i kritiska situationer när de uppstått kan ge negativa trafiksäkerhetseffekter bl.a. beroende på att den kan skapa en övertro på den egna förmågan.

Pricksystem för körkort har gett positiva effekter på förarbeteende i många länder och därmed minskat olycksrisken.

Är du ung och har varit med om en olycka?
Din berättelse kan vara en del av trafikskolornas teoriutbildning eller i andra fordonsutbildningar. Den bygger på upplevelsebaserad inlärning. Det betyder att unga förare ska förstå hur någon i deras egen ålder känner som vållat en trafikolycka och vilka konsekvenser olyckan gav. 

Utvärderingen av pilotprojektet (Module Close To) visar att berättelser ur verkliga livet kan minska unga förares riskfyllda beteende. Modellen används i flera länder och har goda restresultat i Europa.

Är du intresserad av att ställa upp och berätta din historia? - Vi behöver Dig!