Fakta

Hastigheten i en kollision avgör dödsrisken. Tre hastigheter är normgivande - 30 km/tim vid kollision mellan bil och fotgängare/cyklist, 50 km/tim vid sidokollision och 70 km/tim vid frontalkollision mellan två likadana fordon eller vid ett plötsligt stopp mot ett hårt oeftergivligt föremål. Vid dessa hastigheter överlever de flesta kollisionen om cykelhjälm och bälte används. Höjs kollisionshastigheterna 20 km/tim över dessa nivåer dör de flesta.

Drygt hälften av alla bilister kör fortare än gällande hastighetsgränser och cirka 20 procent överskrider gränsen med mer än 10 km/tim. Överträdelser av hastighetsgränser är vårt största trafiksäkerhetsproblem och kostar årligen minst 200 människor livet. Det finns en vetenskapligt grundad tumregel för att beräkna trafiksäkerhetseffekten av ändrad medelhastighet på en väg. 

Om medelhastigheten på en väg minskar med t.ex. 5 procent utan att andra förutsättningar ändras så minskar antalet olyckor med 2 gånger 5 procent, d.v.s. 10 procent. Antalet skadade personer minskar med 3 gånger 5 procent, d.v.s. 15 procent och antalet dödade personer med 4 gånger 5 procent, d.v.s. 20 %. Denna regel att multiplicera en procentuell ändring av medelhastighet med 2, 3 och 4 gäller för ökning eller minskning av medelhastigheten upp till ±10 procent.