Lediga jobb på NTF

NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda. NTF:s nätverk består av ett 30-tal nationella medlemsorganisationer. I NTF:s länsförbund finns över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar och kommittéer. NTF:s verksamhet administreras av ett centralt kansli samt regionalt av NTF-förbund. NTF driver dessutom Trafiklotteriet som ett förmånslotteri där hela överskottet går till NTF:s ideella verksamhet för ökad trafiksäkerhet.