Utbildning

Körkort för taxi, taxiförarlegitimation

Vilka grundkrav gäller för att få taxiförarlegitimation?

  • ha fyllt 21 år
  • sedan minst två år har körkort med behörigheten B eller har körkort med behörigheten D
  • uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter
  • bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskunnande och laglydnad har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.


Vad får man köra med taxiförarlegitimation?
Du får med taxiförarlegitimation köra taxi som motsvarar den övriga behörighet du innehar. 

Vad behöver jag känna till innan utbildningen?
Du bör känna till att utbildningen består av både av skriftliga prov och körprov. Du bör även känna till de medicinska kraven samt känna till vad som gäller med kraven yrkeskunnande, laglydnad samt godkänt körprov. 

Läs mer om taxiförarlegitimation på Transportstyrelsens hemsida.