Marknadsöversikter

Säkra bussföretag

Innan ni hyr buss bör ni fundera igenom vilka krav ni vill ställa på bussen, föraren och företaget som ni anlitar. Syftet med den här marknadsöversikten är att hjälpa dig att beställa en så säker resa som möjligt.

Frågorna som vi ställt till företagen är:

  • Har ert företag någon trafiksäkerhetspolicy eller trafiksäkerhetsprogram?
  • Är bussen utrustad med alkolås?
  • Har bussen en godkänd hastighetsregulator?
  • Finns det tvåpunkts eller trepunktsbälte på samtliga platser i bussen?
  • Får passagerarna någon form av säkerhetsinformation i bussen?
  • Har förarna rätt utbildning och bra förutsättningar för en trygg och säker resa.
  • Är bussen utrustad med ABS-bromsar och antisladd-system, så kallade ESP-system?

I marknadsöversikten redovisas även om företaget är anslutet till Bussbranschens Riksförbund (medlem i BR).

Län Kommun Företag Policy Hastighet Bälte Alkolås Information Utbildning System Medlem i BR Telefon
Blekinge Karlshamn Carlshamns Buss AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0457-46 09 99
Blekinge Karlshamn Gustafson Touring AB ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp 0454-892 77
Blekinge Karlshamn Trensums Buss AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0454-611 16
Blekinge Karlskrona Balderbuss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder/verbal abs/esp 0455-33 17 50
Blekinge Karlskrona Bergkvarabuss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0455-30 85 00
Blekinge Karlskrona Dacke Trafik ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs/esp 0471-502 80
Blekinge Karlskrona Trossö Buss 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0455-470 75
Blekinge Karlskrona Tvings Minibuss 0455-33 01 07
Blekinge Ronneby Brinks Buss & Taxi AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder/verbal abs/esp 0457-250 96
Blekinge Ronneby Hallabro Buss 90 km/h verbal abs/esp 0457-45 11 29
Blekinge Ronneby Kallinge Taxi AB 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs 0457-211 50
Blekinge Ronneby Listerby Buss ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs 0457-311 10
Blekinge Ronneby Sköneviks Buss 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0457-702 90
Blekinge Sölvesborg Gertruds Buss 100 km/h verbal abs/esp 0456-305 13
Blekinge Sölvesborg Sölvesborg Taxi ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp 0456-185 00
Dalarna Avesta Holmbergs Buss & Taxi i By AB ja 90 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp 0226-706 00
Dalarna Avesta Västanhede Trafik AB 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0226-580 70
Dalarna Borlänge Lennes Buss AB 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp ja 0243-23 27 11
Dalarna Borlänge Swebus ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp ja 0243 - 25 42 03
Dalarna Falun Bingsjö Taxi AB 100 km/h trepunkts ja ja abs/esp 0246-400 65
Dalarna Falun Engkvist Taxi & Bensin AB ja 100 km/h trepunkts ja abs/esp 023-600 59
Dalarna Falun Far i Buss AB 100 km/h trepunkts verbal abs ja 023-79 31 23
Dalarna Falun Hansson Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 023-79 31 42
Dalarna Falun Hedmans Buss & Taxi ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0246-101 65
Dalarna Falun Nocab Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs/esp ja 023-273 78
Dalarna Gagnef Buss- och Resepoolen i Lerum AB 90 km/h trepunkts verbal abs 031-13 00 77
Dalarna Gagnef Larsson Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0241-221 22
Dalarna Leksand Backhans Buss 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0247-505 50
Dalarna Ludvika Bernts Buss ja 100 km/h tvåpunkts abs 0240-239 83
Dalarna Ludvika Nyhammars Buss & Trafik ja tvåpunkts verbal ja abs 0240-64 01 10
Dalarna Ludvika Sunnansjö Taxi & Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0240-910 22
Dalarna Malung Wachenfeldt Buss & Taxi AB ja tvåpunkts verbal abs/esp 0653-320 21
Dalarna Orsa Orsa Trafik AB Siljan Buss ja 100 km/h trepunkts verbal abs ja 0250-429 90
Dalarna Rättvik Mats Busstrafik 90 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0248-79 85 90
Dalarna Smedjebacken Söderbärke Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja abs/esp 0240-65 03 30
Dalarna Säter Stora Skedvi Buss AB tvåpunkts ja verbal abs ja 0225-59 69 70
Dalarna Säter Säters Taxi AB tvåpunkts verbal abs 0225-525 00
Dalarna Vansbro Barbros Buss ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp ja 0281-225 00
Dalarna Älvdalen Erikssons Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs ja 0251-432 01
FyrBoDal Bengtsfors Taxi Dalsland Buss AB ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp ja 0530-600 32
FyrBoDal Bengtsfors Torrskogs Buss 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0531-221 13
FyrBoDal Bengtsfors VL-Buss Bengtfors ja 90 km/h verbal abs ja 0531-104 61
FyrBoDal Färgelanda Färgelanda Buss ja 100 km/h tvåpunkts ja abs ja 0528-106 10
FyrBoDal Färgelanda Högsäters Bilstation 100 km/h tvåpunkts abs 0528-400 42
FyrBoDal Färgelanda IG Buss 100 km/h tvåpunkts ja abs 0528-120 00
FyrBoDal Färgelanda Stigenbuss AB 100 km/h tvåpunkts ja folder/verbal abs/esp ja 0528-300 63
FyrBoDal Färgelanda Ödeborgs Buss AB ja 90 km/h trepunkts ja verbal abs ja 0528-106 96
FyrBoDal Grästorp Enströms Buss tvåpunkts verbal abs/esp 0514-402 71
FyrBoDal Grästorp Sparlunds Busstrafik AB ja 90 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 0514-301 53
FyrBoDal Mellerud Erikstads Busstrafik AB 90 km/h tvåpunkts ja abs/esp ja 0530-519 19
FyrBoDal Munkedal BG Busstrafik 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0524-303 76
FyrBoDal Tanum Kville Buss 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0523-530 74
FyrBoDal Tanum Strömstad Tanum Buss AB ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp ja 0525-209 99
FyrBoDal Trollhättan Karl-Everts Busstouring 100 km/h tvåpunkts ja folder abs/esp 0520 - 325 43
FyrBoDal Uddevalla Centrala Trafikskolan AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0522-180 00
FyrBoDal Uddevalla Ljungskilebuss AB ja 100 km/h trepunkts ja folder/verbal abs/esp ja 0303-77 63 00
FyrBoDal Uddevalla Trestads Buss 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0522-390 72
FyrBoDal Uddevalla Uddevalla Omnibuss AB ja 100 km/h trepunkts ja folder/verbal ja abs/esp ja 0522-937 55
FyrBoDal Vänersborg Brålanda Buss & Taxi AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs 0521-308 70
FyrBoDal Vänersborg Swebus Sverige AB Distrikt Älvsborg ja 90 km/h trepunkts ja ja abs/esp ja 0521-609 50
FyrBoDal Vänersborg VL-Buss Vänersborg ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0521-666 66
FyrBoDal Åmål Jumbolans ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp 0532-187 55
Gotland Gotland Ala Buss AB 90 km/h trepunkts folder ja abs/esp ja 0498-550 53
Gotland Gotland Anderssons Buss 90 km/h tvåpunkts folder abs 0498-301 72
Gotland Gotland Danabuss AB 100 km/h verbal abs 0498-330 88
Gotland Gotland Ekströms Buss 90 km/h tvåpunkts abs 0498-22 71 11
Gotland Gotland Fårö Busstrafik AB 100 km/h trepunkts ja abs 0498-22 40 50
Gotland Gotland Karlssons Buss Gotland AB ja 100 km/h tvåpunkts abs/esp 0498-49 11 33
Gotland Gotland KG:s Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0498-48 14 37
Gotland Gotland Perssons Buss i Visby AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0498-21 99 70
Gotland Gotland Robert Lindbergs Bussar AB ja 90 km/h tvåpunkts abs/esp 0498-29 60 62
Gotland Gotland Stenbergs Buss tvåpunkts folder ja abs ja 0498-24 40 10
Gotland Gotland Stånga Buss ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0498-48 27 90
Gotland Gotland Swebus AB ja 100 km/h tvåpunkts abs ja 0498-21 41 15
Gotland Gotland Tottes Bussar AB ja 100 km/h tvåpunkts folder abs ja 0498-21 62 76
Gävleborg Bollnäs Bollnäs Busstrafik AB ja 100 km/h trepunkts ja folder ja abs ja 0278-102 62
Gävleborg Bollnäs Daghs Buss AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal abs 0278-66 71 25
Gävleborg Bollnäs Hällbo Busstrafik AB 100 km/h tvåpunkts folder/verbal ja abs/esp ja 0278-190 05
Gävleborg Gävle Gästrike Gruppen ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 026-324 52
Gävleborg Gävle Hamrånge Taxi AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0297-101 74
Gävleborg Gävle Perssons Bussar AB 100 km/h tvåpunkts ja ja abs/esp ja 026-10 90 20
Gävleborg Gävle Perssons Resor ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 026-51 45 40
Gävleborg Gävle Swebus AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 026-54 66 01
Gävleborg Gävle Wallners Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja folder/verbal ja abs/esp ja 026-13 22 02
Gävleborg Gävle VS Trafik AB Valbo ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs ja 026-13 25 25
Gävleborg Hofors Gunnars Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0290-24030
Gävleborg Hofors Rosenholtz Persontransporter ja 100 km/h tvåpunkts ja folder abs/esp 0290-205 20
Gävleborg Hofors Torsåkers Buss AB ja 90 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp 0290-402 15
Gävleborg Hudiksvall Janne Nordlunds Buss & Taxi AB 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs 0650-145 00
Gävleborg Hudiksvall Stockzells Trafik AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal abs 0651-500 43
Gävleborg Hudiksvall Swebus AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0650-143 71
Gävleborg Ljusdal BussPelle AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0651-320 89
Gävleborg Ljusdal Diligensen ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0651-144 44
Gävleborg Nordanstig Andersson Buss AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 0652-190 00
Gävleborg Nordanstig Brobergs Buss i Gnarp AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0652-201 37
Gävleborg Nordanstig Ljungs Bussar HB ja 100 km/h trepunkts folder abs/esp 0652-212 22
Gävleborg Ovanåker Bertil´s Bussresor ja 100 km/h ja abs/esp ja 0271-550 30
Gävleborg Sandviken Busspojkens Buss & Taxi ja 100 km/h ja verbal abs/esp 026-25 43 54
Gävleborg Söderhamn Lönns Buss AB, L G ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal ja abs/esp ja 0270-124 20
Gävleborg Söderhamn Nygrens Bussar 100 km/h abs 0270-42 51 31
Gävleborg Söderhamn Westerbergs Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0270-42 41 90
Halland Falkenberg Buss Bengtsson 100 km/h verbal 0346-303 64
Halland Falkenberg Källsjö Buss ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0340-910 15
Halland Falkenberg Ljungby Busstrafik AB 100 km/h tvåpunkts ja abs/esp ja 0346-220 56
Halland Falkenberg Okome Buss & Taxi AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp 0346-230 02
Halland Falkenberg S & S- Resor ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp 0346-130 27
Halland Falkenberg Sehlstedts Busstrafik ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0346-138 69
Halland Falkenberg Ätrans Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs 0346-600 20
Halland Halmstad Byggets Buss AB ja 100 km/h trepunkts abs ja 035-611 44
Halland Halmstad Fransson Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs 035-12 88 80
Halland Halmstad Sennans Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja abs/esp ja 035-661 10
Halland Halmstad Skogaby Busstrafik AB 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0430-711 15
Halland Halmstad Swebus AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 035-19 12 52
Halland Halmstad Tore Jönsson Reseservice AB 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 035-13 36 75
Halland Kungsbacka Fjäråsbussar AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0300-727 00
Halland Kungsbacka KE's Bussar ja 90 km/h ja verbal ja abs/esp 0300-54 08 52
Halland Kungsbacka B&P Olofssons Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs 0300-56 80 60
Halland Laholm Laholms Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0430-718 85
Halland Laholm LK Buss AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0430-166 66
Halland Laholm Veinge Busstrafik AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0430-181 02
Halland Varberg Bengtbussen Skällinge 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs 0340-353 85
Halland Varberg Dagsås Busstrafik AB 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0340-450 00
Halland Varberg LJ:s Buss & Taxi AB tvåpunkts abs 0320-860 19
Halland Varberg RS Bussresor 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp 0340-69 29 55
Halland Varberg Superline ja 100 km/h esp ja 0340-62 14 21
Halland Varberg Veddige Buss & Transport ja 100 km/h tvåpunkts ja folder/verbal ja abs/esp ja 0340-300 08
Jämtland Bräcke Kälarne Buss ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0696-40055
Jämtland Bräcke Owéns Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 0696-700 91
Jämtland Bräcke Taxi i Bräcke AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0693 - 102 00
Jämtland Härjedalen Mohlins Bussar ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs/esp ja 0651-10 000
Jämtland Härjedalen Rent In Sweg AB ja 100 km/h trepunkts verbal abs ja 0680-109 68
Jämtland Härjedalen Thunells Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0684-410 79
Jämtland Ragunda Ragundadalens Busstrafik AB 90 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0695 - 310 63
Jämtland Strömsund Backe Buss ja verbal ja 0624 - 320 11
Jämtland Åre Mattmar Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 0640-410 40
Jämtland Åre Svenssons i Saxvallen AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 0647-205 58
Jämtland Östersund Brunflo Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 063-227 57
Jämtland Östersund Buss-Calle i Östersund AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 063-101653
Jämtland Östersund Danielssons Express AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder abs ja 063-57 20 50
Jämtland Östersund Fåker Buss HB 90 km/h tvåpunkts verbal abs ja 063-604 79
Jämtland Östersund KR Trafik AB ja 90 km/h trepunkts verbal abs ja 063-14 12 10
Jämtland Östersund Molunds Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 063-13 13 13
Jämtland Östersund Sundings Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 063- 13 47 97
Jönköping Aneby Aneby Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0380-405 10
Jönköping Aneby Hullaryd Taxi ja tvåpunkts verbal ja abs/esp 0140-221 06
Jönköping Eksjö Nilsbuss AB ja 100 km/h ja verbal abs ja 0381-154 00
Jönköping Eksjö Sjöbrons Buss ja 90 km/h tvåpunkts verbal abs 0381-450 45
Jönköping Eksjö Taxi Nyberg AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0381-121 00
Jönköping Gislaved Broaryds Trafik AB 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp 0371-413 80
Jönköping Gislaved Burseryd Trafik ja tvåpunkts ja abs/esp 0371-504 04
Jönköping Gislaved GF:s Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 0371-58 61 50
Jönköping Gnosjö Carlssons Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 0370-982 50
Jönköping Habo Omnibuslinjen Habo Hjo AB ja 100 km/h tvåpunkts ja abs ja 036-405 31
Jönköping Jönköping Arriva Sverige AB ja 100 km/h ja abs ja 036-12 51 80
Jönköping Jönköping BD Bussresor AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp 036-13 25 50
Jönköping Jönköping Bema Resor ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs 036-12 33 00
Jönköping Jönköping Bottnaryds Trafik AB ja 100 km/h ja ja abs ja 036-205 00
Jönköping Jönköping Gränna Taxi Buss AB ja tvåpunkts ja verbal ja abs/esp 0390-121 00
Jönköping Jönköping Hovslätts Bussresor ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 036-31 02 60
Jönköping Jönköping JBF Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 036-16 49 80
Jönköping Jönköping Rams Buss & Taxi AB tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 036-820 83
Jönköping Jönköping Smålandsbussen Resebyrå AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder abs/esp ja 036-12 93 00
Jönköping Jönköping Swebus AB ja 100 km/h ja abs/esp ja 036-15 26 50
Jönköping Jönköping Wätterbuss AB 100 km/h tvåpunkts folder abs/esp 036-690 10
Jönköping Mullsjö Gustavssons Busstrafik AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0392-314 20
Jönköping Mullsjö Sandhems Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs/esp ja 0515-76 01 50
Jönköping Nässjö Bodafors Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0380-37 01 00
Jönköping Nässjö Carlstens, Trafikbolaget i Bodafors AB ja 100 km/h ja verbal ja abs/esp ja 0380-37 03 34
Jönköping Tranås Lingmerths Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp ja 0140-31 16 10
Jönköping Tranås Samuelssons Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0140-413 00
Jönköping Vaggeryd Bengts Trafik AB 100 km/h tvåpunkts abs/esp 0370-709 88
Jönköping Vaggeryd Kimmehed AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp 0393-796 40
Jönköping Vetlanda B K Buss AB ja 100 km/h ja folder abs ja 0383-196 95
Jönköping Vetlanda Ramkvillabuss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp ja 0474-605 00
Jönköping Värnamo Roffes & Mariannes Buss & Taxi AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0370-813 23
Jönköping Värnamo Rydaholms Buss & Taxi ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0472-202 70
Jönköping Värnamo Svensson Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 0371-700 33
Kalmar Borgholm Tomas Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs/esp ja 0485-732 85
Kalmar Kalmar Bergkvarabuss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja abs/esp ja 0480-42 55 00
Kalmar Kalmar Gotravel AB ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp 0480-47 54 49
Kalmar Kalmar Nilsbuss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp ja 0480-100 62
Kalmar Kalmar Stensö Buss AB ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp 0480-132 85
Kalmar Kalmar Swebus AB ja 100 km/h tvåpunkts abs/esp ja 0480 - 42 05 71
Kalmar Mönsterås Hasses Taxi 100 km/h folder ja abs 0499-135 00
Kalmar Mönsterås Ålems Buss & Taxi AB ja trepunkts abs/esp ja 0499-224 00
Kalmar Mörbylånga Algutsrums Taxi 90 km/h tvåpunkts ja abs/esp 0485-350 59
Kalmar Nybro Flexbuss AB ja tvåpunkts verbal abs/esp 0481-548 00
Kalmar Oskarshamn Fårbobuss - Oscarshamns Resebyrå AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0491-140 40
Kalmar Oskarshamn NGM Buss & Taxi AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0491-320 66
Kalmar Oskarshamn Oskarshamns Taxi AB ja tvåpunkts verbal ja abs/esp 0491-105 55
Kalmar Torsås Torsås Taxi AB ja trepunkts verbal abs/esp 0486-103 20
Kalmar Vimmerby Nilsbuss AB & Resetjänst ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp ja 0492-150 80
Kalmar Vimmerby Rydéns Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0492-137 13
Kalmar Vimmerby Vimmerby Taxi 100 km/h tvåpunkts ja abs/esp 0492-120 20
Kalmar Västervik Gamleby Taxi & Buss AB ja tvåpunkts abs/esp 0493-103 00
Kalmar Västervik Hallens Buss AB ja tvåpunkts ja verbal abs/esp 0490-830 00
Kronoberg Alvesta Grimslövsbuss AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs/esp ja 0470-75 00 61
Kronoberg Alvesta Hässlebergs Buss AB 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp 0472-790 47
Kronoberg Alvesta Moheda Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal ja abs/esp ja 0472-703 00
Kronoberg Uppvidinge Norrhults Taxi & Buss AB ja 90 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 0474-401 18
Kronoberg Alvesta Örbo Busstrafik ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0472-761 40
Kronoberg Lessebo Dacke Trafik ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 0478-121 01
Kronoberg Ljungby Byholma Busstrafik AB 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs/esp 0372-241 11
Kronoberg Ljungby Bönas Buss & Taxi AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs ja 0372-804 01
Kronoberg Ljungby Ryssbybygdens Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs/esp ja 0372-400 20
Kronoberg Ljungby Veolia Transport SV AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs/esp ja 0372 - 128 85
Kronoberg Markaryd Markaryds Buss 100 km/h verbal abs/esp 0433-715 85
Kronoberg Markaryd TAXI-Kenth i Knäred AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0433-123 00
Kronoberg Tingsryd Ryds Buss Travel ja 100 km/h verbal ja abs/esp 0459-820 70
Kronoberg Tingsryd SP Resekonsult ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs 0470-227 13
Kronoberg Tingsryd Taxi Tingsryd AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0477-100 39
Kronoberg Tingsryd Tingsryds Busstrafik AB 90 km/h tvåpunkts verbal abs 0477-192 90
Kronoberg Uppvidinge Palms Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja abs ja 0481-611 42
Kronoberg Uppvidinge Åseda Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja abs/esp ja 0474-121 10
Kronoberg Växjö Braås Taxi AB ja 100 km/h trepunkts folder ja abs/esp ja 0474-301 80
Kronoberg Växjö Roggans Buss AB 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp 0470-77 43 90
Kronoberg Växjö Veolia Transport SV AB ja tvåpunkts verbal ja abs ja 0470-72 20 50
Kronoberg Växjö Östra Torsås Taxi AB ja trepunkts ja abs/esp 0470-380 80
Kronoberg Älmhult Gerts Busstrafik ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp ja 0476-142 75
Kronoberg Älmhult Älmhults Trafik AB ja tvåpunkts abs 0476-134 78
Norrbotten Arjeplog Adolfströms Laisvalls Buss & Taxi AB trepunkts verbal abs ja 0961-200 50
Norrbotten Arvidsjaur Taxibuss Rånäs AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder abs/esp 0175-612 13
Norrbotten Boden Bergdahls Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 0921-150 60
Norrbotten Boden Bodens Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja abs/esp ja 0921-120 00
Norrbotten Boden Larssons Buss & Lastmaskin i Harads AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0928-100 78
Norrbotten Boden Sundströms Trafik AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0921-654 60
Norrbotten Gällivare Falcks Omnibuss ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs ja 0970-120 40
Norrbotten Gällivare Gällivare Taxi AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0970-10 000
Norrbotten Haparanda Tapanis Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0922-129 55
Norrbotten Haparanda Österbergs Buss ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0922-240 25
Norrbotten Kalix Johanssons Buss & Bilåkeri ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 0923-67 20 42
Norrbotten Kiruna Hörvalls Bussar ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0980-813 11
Norrbotten Luleå Alviks Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0920-802 50
Norrbotten Luleå Brändöbussen ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0920-706 68
Norrbotten Luleå Luleå Lokaltrafik AB ja tvåpunkts ja verbal abs ja 0920-45 55 00
Norrbotten Luleå Radkvist Buss 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0920-885 50
Norrbotten Luleå Sundboms Buss & Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs/esp ja 0920-22 80 10
Norrbotten Pajala Keros Bussar AB ja 100 km/h tvåpunkts folder abs ja 0978-200 52
Norrbotten Piteå A-Buss i Piteå HB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0911-683 50
Norrbotten Piteå Nordbergs Buss & Resetjänst AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder abs ja 0911-187 30
Norrbotten Älvsbyn Anderssons Busstrafik 100 km/h folder/verbal abs 0929-100 69
Norrbotten Älvsbyn Enbom Buss ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0505-311 41
Norrbotten Älvsbyn Granbergs Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0929-120 20
Norrbotten Älvsbyn Granlunds Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs ja 0929-310 10
Norrbotten Överkalix Wennbergs Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0926-771 60
Norrbotten Övertorneå Wälimaas Taxi & Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0927-105 42
Skaraborg Falköping Stenstorps Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0500-45 07 52
Skaraborg Falköping Vartofta Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja folder/verbal ja abs/esp ja 0515-300 75
Skaraborg Gullspång Blomgrens Trafik AB 100 km/h tvåpunkts abs 0506-300 40
Skaraborg Gullspång Gullspångs Buss AB ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp 0551-209 29
Skaraborg Götene Lundsbrunns Buss 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0511-571 27
Skaraborg Lidköping Ahlèns Buss ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp 0510-122 70
Skaraborg Lidköping Gillstad Resor AB ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp ja 0510-700 65
Skaraborg Lidköping Nybergs Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0510-54 75 55
Skaraborg Lidköping Söne Trafik AB ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp ja 0510-650 00
Skaraborg Mariestad Mariestads Busstrafik, AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 0501-39 33 20
Skaraborg Skara MK Bussresor AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0511-34 66 60
Skaraborg Skövde Skövdebuss AB ja 100 km/h abs ja 0500-43 56 50
Skaraborg Skövde Taxi Skövde AB ja trepunkts ja verbal ja abs 0500-41 65 00
Skaraborg Tibro Tibro Buss AB 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp 0504-144 14
Skaraborg Tidaholm JW Busstrafik ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp 0502-211 89
Skaraborg Töreboda Leif-Åkes Buss AB ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp ja 0506-106 44
Skaraborg Vara Eks Buss ja 100 km/h tvåpunkts abs/esp ja 0512-120 90
Skåne Bjuv Alternativ Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 042-833 53
Skåne Bjuv Bjuvs Buss & Taxi AB ja trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 042-832 88
Skåne Burlöv Buss-Centralen i Malmö AB 90 km/h verbal abs/esp ja 040-53 53 00
Skåne Båstad Båstad Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0431-754 00
Skåne Eslöv Pnau AB ja 90 km/h verbal abs/esp ja 0413-615 70
Skåne Eslöv Taxi Mellanskåne AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0413-616 16
Skåne Helsingborg Asplund Buss ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 042-20 25 96
Skåne Helsingborg Bergkvarabuss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 042-24 80 00
Skåne Helsingborg Sundspärlans Buss AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp 042-18 10 00
Skåne Helsingborg SWEBUS AB ja 90 km/h verbal abs/esp ja 042-19 54 00
Skåne Hässleholm Ballingslöv Buss AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs 0451-310 52
Skåne Hässleholm Cederholms Buss ja 90 km/h trepunkts ja folder ja abs ja 044-814 09
Skåne Hässleholm HP Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs 0451-371 01
Skåne Hässleholm Joyride Travel AB ja 100 km/h trepunkts ja abs ja 0709-11 23 23
Skåne Hässleholm Nilsson Lars-Åke Lacke 90 km/h verbal ja 044-805 27
Skåne Hässleholm SWEBUS AB ja 90 km/h ja folder ja abs ja 0451-100 62
Skåne Hässleholm Wehlins Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs ja 0451-200 33
Skåne Hörby AB Lysekils Busstrafik 100 km/h tvåpunkts folder/verbal ja abs/esp 0415-126 00
Skåne Höör Tjörnarpsbuss ja 100 km/h trepunkts ja folder/verbal ja abs/esp 0451-618 00
Skåne Klippan Ahlins Buss AB 100 km/h trepunkts verbal abs 0435-132 21
Skåne Klippan Färingtofta Taxi ja trepunkts verbal 0435-77 01 00
Skåne Klippan Klippans Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0435-142 13
Skåne Klippan Resteamet AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0435-100 01
Skåne Kristianstad C4 Taxi & Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 044-12 21 21
Skåne Kristianstad Djurröds Buss ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 044-32 80 80
Skåne Kristianstad Olssons Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts folder abs/esp ja 044-35 30 25
Skåne Kristianstad Rosqvists Buss ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 044-24 46 52
Skåne Kristianstad Schölins Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 044-501 11
Skåne Kävlinge HJ Buss Kävlinge AB 100 km/h tvåpunkts ja abs/esp ja 046-71 20 92
Skåne Landskrona Norrestads Buss & Trafik AB ja 100 km/h verbal ja abs/esp 0418-220 20
Skåne Landskrona Starck Buss & Försäljnings AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0418-215 90
Skåne Landskrona SWEBUS AB ja 90 km/h ja ja abs/esp ja 0418-105 78
Skåne Lund Busspiloten AB ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs 046-15 10 20
Skåne Lund SP-Buss ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs ja 046-980 67
Skåne Lund Thells Bussar ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs 046-570 03
Skåne Malmö Croline Busstrafik AB 90 km/h tvåpunkts ja abs 040-845 50
Skåne Malmö Eurolines Sweden AB ja 90 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 020-250 260
Skåne Malmö Flygbussarna Charter AB ja 90 km/h trepunkts ja abs/esp ja 040-669 62 09
Skåne Malmö Interbus AB 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 040-18 83 75
Skåne Malmö Jeta Tours ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 040-21 62 61
Skåne Malmö Scandorama ja 90 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 040-600 00 60
Skåne Malmö Skånetrafiken ja 90 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp 0771-77 77 77
Skåne Malmö SWEBUS AB ja 90 km/h trepunkts ja ja abs/esp ja 040-20 26 83
Skåne Malmö Tjörnarpsbuss ja 90 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 040-676 50 00
Skåne Malmö Veolia Transport AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp 040-669 62 33
Skåne Malmö Ölvemarks Holiday AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 040-668 05 00
Skåne Simrishamn Buss-Persson Hammenhög AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0414-44 08 80
Skåne Simrishamn Kiviks Buss AB ja 90 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp 0414-704 76
Skåne Simrishamn Kiviks Taxi AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp 0414-700 98
Skåne Sjöbo Lasses Busstrafik AB ja 90 km/h trepunkts folder ja abs/esp ja 0417-273 43
Skåne Sjöbo Vannarpsbussarna AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp 0416-240 50
Skåne Staffanstorp Bussapågarna AB 100 km/h trepunkts verbal ja abs ja 046-25 92 90
Skåne Staffanstorp KG:s Buss AB ja 100 km/h trepunkts folder/verbal ja abs/esp 046-25 56 00
Skåne Staffanstorp Staffanstorps Busstrafik ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 046-20 93 66
Skåne Svedala Eggelsta Buss KB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 070-715 37 57
Skåne Svedala Svedala Buss ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 040-44 60 42
Skåne Tomelilla Fågeltofta Buss & Taxi HB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0417-230 39
Skåne Tomelilla Tomelilla Taxi ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp 0417-100 01
Skåne Trelleborg L Mårtensson Bil- & Busstrafik ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0410-260 78
Skåne Trelleborg Söderlings Resetjänst ja 90 km/h trepunkts verbal ja abs/esp 0410-172 88
Skåne Ystad Hagestad Touring AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0411-52 41 75
Skåne Ystad Löfströms Buss AB 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs 0411-650 52
Skåne Ystad Sydbuss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0411-170 90
Skåne Ystad Taxibil Syd Ystad AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp 0411-160 00
Skåne Åstorp Hyllinge Buss & Resetjänst AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 042-22 59 10
Skåne Ängelholm Bergkvarabuss AB ja 100 km/h trepunkts ja folder abs/esp ja 0431-44 50 00
Skåne Ängelholm ColumBus 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0431-102 44
Skåne Ängelholm Davidssons Buss ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs 0431-44 12 30
Skåne Ängelholm Starbussar ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp 0431-290 74
Skåne Östra Göinge Hjärsås Buss & Taxi ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 044-651 00
Skåne Östra Göinge Isakssons Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 044-433 00
Skåne Östra Göinge Thygessons Bussar AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 044-470 75
Stockholm Haninge Agape Buss & Konsult AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 08-776 07 07
Stockholm Järfälla Rolls Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs/esp ja 08-580 369 00
Stockholm Lidingö Ljusterö Taxi AB ja 100 km/h tvåpunkts ja ja abs/esp ja 08-542 412 55
Stockholm Norrtälje Bergshamra Busstrafik AB 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0733-84 47 57
Stockholm Norrtälje Fridströms Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts folder abs/esp ja 0175-703 00
Stockholm Norrtälje Frötuna Taxi & Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0176-26 90 65
Stockholm Norrtälje Hallsta Buss AB ja 100 km/h trepunkts folder/verbal abs/esp 0175-235 50
Stockholm Nykvarn Björcks Busstrafik ja 100 km/h tvåpunkts ja folder/verbal abs/esp ja 08-552 452 21
Stockholm Nynäshamn GCK Trans AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 08-520 207 03
Stockholm Nynäshamn Kerstins Taxi & Buss ja trepunkts ja abs ja 08-530 430 10
Stockholm Sigtuna Ellénius Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 08-591 421 21
Stockholm Sollentuna Ragnesand Trafik AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 08-652 12 22
Stockholm Sollentuna StockholmsBuss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 08-623 03 80
Stockholm Sollentuna Midbus AB Ja 100 km/h tvåpunkts Nej verbal Nej abs 08-4444400
Stockholm Solna Årebussen ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs/esp ja 08-640 41 40
Stockholm Stockholm AB Bromma Buss ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs 08-257 257
Stockholm Stockholm Bengts Busstjänst ja 100 km/h verbal abs 08-664 21 14
Stockholm Stockholm Bjerre Sools Transporttjänst AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 08-591 111 44
Stockholm Stockholm Botkyrka Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 08-744 95 00
Stockholm Stockholm Bromsten Buss tvåpunkts folder 070-761 2001
Stockholm Stockholm Ekmanbuss AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 08-16 59 33
Stockholm Stockholm Flygbussarna Charter AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 08-479 32 00
Stockholm Stockholm HUGÓ BUSS ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp 0771-218 218
Stockholm Stockholm Interbus AB ja 90 km/h tvåpunkts folder/verbal abs/esp ja 08-727 90 00
Stockholm Stockholm Kungsholmens Busstrafik AB ja tvåpunkts folder ja abs/esp ja 08-24 03 20
Stockholm Stockholm Traveller Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja folder/verbal ja abs/esp ja 08-556 688 00
Stockholm Stockholm Westin Buss Stockholm AB ja 90 km/h tvåpunkts ja ja abs/esp ja 08-545 424 20
Stockholm Södertälje AT Södertälje Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal ja abs/esp 08-550 136 00
Stockholm Södertälje Björcks Resor ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 08-550 192 15
Stockholm Södertälje Järna-Hölö Busstrafik AB ja 100 km/h trepunkts folder/verbal ja abs/esp ja 08-551 710 51
Stockholm Södertälje S.Ö Buss i Södertälje AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 08-550 175 10
Stockholm Tyresö Lindkvist Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 08-448 60 90
Stockholm Österåker Roslagens Färdtjänst AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs 08-542 412 55
Södermanland Eskilstuna H-Buss AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0159-210 23
Södermanland Eskilstuna Julita Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja abs/esp ja 016-13 80 90
Södermanland Eskilstuna Svalbovikens Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs ja 016-830 00
Södermanland Eskilstuna Tuna Trafik AB ja 90 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 016-13 20 00
Södermanland Katrineholm Forssjö Buss AB 90 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 0150-391 71
Södermanland Katrineholm Sundqvist Buss 90 km/h trepunkts verbal abs 0150-280 75
Södermanland Katrineholm Swebus AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 0150 - 48 76 00
Södermanland Nyköping Busslink i Sverige AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0155-766 00
Södermanland Nyköping ESSTEA AB 90 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0155-21 14 80
Södermanland Nyköping Oscarssons Busstrafik, Leif 100 km/h tvåpunkts folder abs/esp 0155-570 54
Södermanland Strängnäs Busslink i Sverige AB ja 100 km/h tvåpunkts ja abs/esp 0152 - 160 10
Södermanland Trosa Busslink i Sverige AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0156 - 138 78
Södermanland Trosa Åkerbergs Trafik AB ja 90 km/h tvåpunkts folder/verbal abs ja 0156-34 000
Uppsala Enköping Carlsson Buss i Vånsjö ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0171-41 01 65
Uppsala Enköping Falkers Buss & Taxi AB ja tvåpunkts verbal abs ja 0171-46 30 44
Uppsala Enköping Högsbergs Busstrafik AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 0171-961 21
Uppsala Enköping Mellansvensk Omnibustrafik AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 0171-304 65
Uppsala Enköping Sambus AB ja 100 km/h trepunkts folder/verbal ja abs ja 0171-245 00
Uppsala Enköping Swebus Sverige AB ja 100 km/h trepunkts ja folder/verbal ja abs/esp ja 0171-397 00
Uppsala Enköping Svensk Buss ja 90 km/h trepunkts folder/verbal ja abs ja 0171-320 66
Uppsala Heby Bussbolaget Ahlezon AB 100 km/h verbal abs/esp 0292-109 00
Uppsala Heby Forsbergs Buss ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 018-10 35 50
Uppsala Heby Rutströms Buss & Bil AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0224-921 00
Uppsala Heby Wallers Buss Bergslagsresor AB ja 90 km/h trepunkts folder abs/esp ja 0224-911 20
Uppsala Håbo Håbo Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 08-23 23 70
Uppsala Tierp Arnesson Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0293-514 00
Uppsala Uppsala Bengts Buss & Touring AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 018-31 21 51
Uppsala Uppsala Bergsbrunna Busstrafik ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 018-32 60 17
Uppsala Uppsala Engs Bussresor ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 018-32 30 30
Uppsala Uppsala Gamla Uppsala Buss AB ja 90 km/h abs ja 018-727 38 00
Uppsala Uppsala Högbergs Buss AB ja 90 km/h tvåpunkts folder/verbal abs/esp ja 018-39 80 26
Uppsala Uppsala Knivsta Buss AB ja 90 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 018-38 03 52
Uppsala Uppsala Kristian Larsson Busstrafik ja 100 km/h trepunkts folder/verbal abs ja 018-37 50 28
Uppsala Uppsala Sköldhs Buss & Taxi HB ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp 0174-401 86
Uppsala Uppsala Svens Buss Knivsta 100 km/h trepunkts verbal abs/esp 018-34 94 64
Uppsala Älvkarleby Gårdskärs Åkeri & Buss AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 026-740 77
Uppsala Östhammar BBT Resor ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp ja 0173-212 00
Uppsala Östhammar Edlunds Trafik AB ja abs ja 0173-313 20
Uppsala Östhammar Sundbergs Busstrafik AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0173-460 18
Värmland Arvika Arvika Bussbolag 100 km/h trepunkts ja abs 0570-100 15
Värmland Arvika Swebus AB ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 0570-103 59
Värmland Eda Köla Bussen ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs 0571-214 55
Värmland Eda Skillingmarksbuss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp 0571-401 00
Värmland Filipstad Swebus AB ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 0590-104 75
Värmland Forshaga Andante Resor 100 km/h abs 054-87 45 45
Värmland Hagfors Backman & Björk AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp ja 0563-27 000
Värmland Hagfors O-J Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0563-406 33
Värmland Hagfors Swebus AB ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 0563-130 00
Värmland Hammarö Hammaröbuss ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs 054-51 01 05
Värmland Karlstad Bonnstabussen AB 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp 0554-210 68
Värmland Karlstad Förenade Buss i Värmland AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs 054-85 00 30
Värmland Karlstad Molkom Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0553-411 72
Värmland Karlstad Swebus AB i Värmland ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 054-14 49 00
Värmland Karlstad Taxi Tingvalla AB ja 100 km/h trepunkts ja ja abs/esp 054-52 52 52
Värmland Karlstad Väse Taxi & Buss ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs 054-84 00 10
Värmland Karlstad Väsebussarna AB ja 100 km/h trepunkts ja folder ja abs/esp 054-84 00 65
Värmland Kil Kils Busstrafik AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp 0554-711 11
Värmland Kil Nilsby Buss & Bil AB 100 km/h tvåpunkts ja abs/esp 0554-720 54
Värmland Kristinehamn Kristinehamns Charterbuss Resetjänst AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 0550-193 41
Värmland Kristinehamn Vänerbuss AB ja 100 km/h trepunkts ja folder ja abs/esp ja 0550-100 25
Värmland Sunne Hjerpe Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs ja 0565-850 78
Värmland Sunne Jönsson Omnibusstrafik, AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 0565-921 22
Värmland Säffle Nysäters Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp 0533-300 45
Värmland Torsby Bograngens Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs ja 0564-106 26
Värmland Torsby Peters Buss AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0563-813 31
Värmland Torsby Värmlandsbuss AB 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 0560-101 48
Värmland Årjäng Blomsjöns Buss ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 0573-320 27
Värmland Årjäng Göstas Resor AB 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs 0573-222 00
Värmland Årjäng Karlanda Buss 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0573-500 20
Väst Alingsås Ängbergs Busstrafik AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0322-402 87
Väst Bollebygd Levinson Åkeri 90 km/h tvåpunkts verbal abs 033-29 60 16
Väst Borås GG Buss HB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs 033-26 13 64
Väst Borås Sjuhärads Buss AB ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp ja 033-24 75 05
Väst Borås Swebus Express ja trepunkts ja verbal ja abs ja 0200-21 82 18
Väst Borås GG Buss kb Ja 100 km/h trepunkts Nej Verbal Ja abs/esp 33261364
Väst Borås Veolia Transport Sverige AB ja 100 km/h trepunkts folder ja abs/esp ja 033-12 39 60
Väst Göteborg Brännö Buss i Sverige AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 031-69 08 88
Väst Göteborg CI-Transport & Bussresor ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 031-50 88 86
Väst Göteborg Claeson Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 031-49 06 20
Väst Göteborg ColumBus ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs 031-69 16 50
Väst Göteborg FO Resor / Marstrand Hermansby Buss ja 100 km/h trepunkts folder/verbal ja abs ja 031-81 01 10
Väst Göteborg Göteborgs Spårvägar ja 90 km/h trepunkts ja verbal ja abs ja 031-732 10 00
Väst Göteborg Hisinge Buss AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs 031-22 21 23
Väst Göteborg Interbus AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 031-55 04 40
Väst Göteborg Stefans Buss AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs 031-22 19 01
Väst Herrljunga Holms Busstrafik AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0513-216 70
Väst Herrljunga ODS Buss & Taxi AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0513-602 38
Väst Härryda Carlunds Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 031-91 91 90
Väst Härryda VL-Buss Göteborg ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 031-97 70 30
Väst Kungälv Jörlanda Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja abs/esp ja 0303-506 00
Väst Kungälv Lindkvist Bussar ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0303-930 00
Väst Lerum G M Minibuss & Handikapp AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 0302-411 32
Väst Lerum Gråbo Buss & Trafik ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs 0302-446 00
Väst Mark Horredstrafiken AB 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 0320-801 36
Väst Mark Lidbergs Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs ja 0320-870 00
Väst Mark LO Buss 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0320-148 35
Väst Mark Marks Limousine AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0320-20 59 90
Väst Mölndal Evalds Buss AB 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 031-99 40 40
Väst Mölndal Leja Touring AB 100 km/h tvåpunkts ja ja abs/esp ja 031-87 08 60
Väst Orust Ellös Buss Ja 100 km/h trepunkts Ja Verbal Ja abs/esp 0304-50585
Väst Partille Connex Sverige AB ja 90 km/h tvåpunkts folder ja abs/esp ja 031-44 25 00
Väst Stenungsund Ankargrens LimousineBuss 100 km/h trepunkts verbal abs 0303-77 55 47
Väst Stenungsund Jörlanda Buss AB ja 100 km/h trepunkts folder/verbal ja abs/esp ja 0303-506 00
Väst Stenungsund Orusttrafiken AB ja 90 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0770-45 65 65
Väst Svenljunga Svenljunga Taxi AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0325-130 00
Väst Tjörn Rönnängs Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0304-66 00 15
Väst Tranemo Gustafssons Buss i Limmared AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0325-717 45
Väst Tranemo Kjellgrens Busstrafik i Tranemo AB ja 100 km/h trepunkts ja folder/verbal abs/esp ja 0325-706 20
Väst Tranemo Nittorps Buss AB 100 km/h tvåpunkts folder abs/esp 0325-732 61
Väst Tranemo Östra Kinds Taxi ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs 0325-770 10
Väst Ulricehamn Hallgrens Buss & Taxi AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 0321-53 20 90
Väst Ulricehamn Jumbolans AB ja 90 km/h trepunkts ja verbal abs 0321-53 02 50
Väst Ulricehamn Nitta Busstrafik 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0321-523 45
Väst Ulricehamn Ulricehamns Omnibuss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 0321-101 76
Väst Vårgårda Ornunga Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder abs/esp ja 0322-66 12 32
Väst Vårgårda Vårgårdabuss AB ja 100 km/h folder abs ja 0322-66 78 80
Västerbotten Bjurholm EG AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp ja 0930-600 72
Västerbotten Lycksele Arctic Bus Sweden AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs 0950-141 41
Västerbotten Lycksele Busspoolen Västerbotten AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp 0950-388 50
Västerbotten Malå Arctic Bus Sweden AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs 0953-107 80
Västerbotten Nordmaling Abramssons Buss AB ja 90 km/h tvåpunkts ja folder/verbal ja abs/esp ja 0930-700 63
Västerbotten Norsjö Lidén Åkeri, Sören ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0918-100 25
Västerbotten Norsjö Norsjöbuss AB 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs ja 0918-314 50
Västerbotten Robertsfors Kålaboda Buss & Taxi AB ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 0934-500 75
Västerbotten Skellefteå Skelleftebuss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder/verbal ja abs/esp ja 0910-72 56 00
Västerbotten Slöinge Asige Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0346-422 24
Västerbotten Slöinge Erlings Resor AB ja 100 km/h tvåpunkts folder abs 0346-196 15
Västerbotten Slöinge Slöinge Buss HB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 0346-406 06
Västerbotten Sorsele Sorsele Buss & Taxi AB 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0952-537 10
Västerbotten Storuman Aborrbergs Buss & Taxi AB ja 100 km/h 0951-630 31
Västerbotten Storuman Gunnarn Taxi & Buss ja tvåpunkts folder ja abs/esp 0951-401 23
Västerbotten Storuman Ivarsson Lloyd ja 90 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 070-329 81 84
Västerbotten Storuman Slussfors Taxi & Buss ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs 0951-500 65
Västerbotten Umeå Busspoolen Västerbotten AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 090-17 82 30
Västerbotten Umeå Göstas Buss ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp 070-693 90 02
Västerbotten Umeå Polarbuss Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs/esp 090-16 53 65
Västerbotten Umeå Swebus AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 090-13 24 01
Västerbotten Umeå UM-Tour AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 090-469 00
Västerbotten Vilhelmina Lapplandspilen ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp ja 0940-150 30
Västerbotten Vilhelmina Saxnäs Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs/esp ja 0940-700 85
Västerbotten Vilhelmina Storsele Åkeri AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 0940-48 00 21
Västerbotten Vilhelmina Vilhelmina Taxi ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0940-104 00
Västerbotten Vindeln Boströms Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0933-615 00
Västernorrland Härnösand Rådoms Buss AB 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0620-430 00
Västernorrland Härnösand Svanbergs Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0611-161 36
Västernorrland Härnösand Swebus AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0611-259 90
Västernorrland Kramfors Byberg & Nordin Busstrafik AB ja 90 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0613-202 80
Västernorrland Kramfors Veolia Transport SV AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0612-123 00
Västernorrland Kramfors Zetterblads Trafik AB ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal ja abs/esp ja 0613-500 91
Västernorrland Sollefteå Bergvalls Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0620 - 700 15
Västernorrland Sollefteå Nordantjäls Buss & Taxi ja 90 km/h verbal ja abs/esp 0623-300 02
Västernorrland Sollefteå Veolia Transport SV AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0620-144 55
Västernorrland Sundsvall Anna Norbergs Buss AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 060-61 51 47
Västernorrland Sundsvall Enbergs Åkeri AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0923-241 03
Västernorrland Sundsvall Timrå Buss & Resor AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs 060-57 20 20
Västernorrland Sundsvall Westerlunds Åkeri AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs ja 060-961 25
Västernorrland Sundsvall Örjans Buss & Transport AB 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs 060-203 03
Västernorrland Timrå Ceris Resor AB ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 060-57 25 45
Västernorrland Ånge Ceris Resor AB ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0690-122 20
Västernorrland Ånge Torpshammars Buss AB ja 90 km/h trepunkts ja folder/verbal ja abs/esp ja 0691 - 207 63
Västernorrland Ånge Torpshammars Touring ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 070-606 60 18
Västernorrland Örnsköldsvik Bredbyns Åkeri AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0661-441 44
Västernorrland Örnsköldsvik Landsjö Buss & Taxi AB ja 90 km/h trepunkts verbal abs/esp 0660-25 31 41
Västernorrland Örnsköldsvik Lindströms Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0662-301 60
Västernorrland Örnsköldsvik Mosjö Buss HB ja 100 km/h trepunkts folder/verbal ja abs/esp ja 0661-300 30
Västernorrland Örnsköldsvik Nordgrens Buss 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0663-101 16
Västernorrland Örnsköldsvik Ulanders Busstrafik AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 0662-104 15
Västernorrland Örnsköldsvik Veolia Transport SV AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs ja 0660-831 34
Västmanland Arboga Götlunda Taxi & Busstrafik ja 100 km/h trepunkts verbal abs ja 0589-530 67
Västmanland Hallstahammar Björks Buss AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs ja 0220-105 20
Västmanland Köping Karmansbo Buss AB ja 90 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0222-300 00
Västmanland Köping Åkerlunds Busstrafik AB ja 100 km/h trepunkts verbal abs/esp ja 0221-501 30
Västmanland Surahammar Hiltunens Buss 100 km/h verbal abs ja 0220-369 69
Västmanland Surahammar Ramnäs Busstrafik AB ja 100 km/h trepunkts folder/verbal ja abs ja 0220 - 353 00
Västmanland Västerås Axelssons Turisttrafik AB ja 100 km/h trepunkts folder/verbal ja abs ja 021-14 42 42
Västmanland Västerås Bröderna Lindström AB ja 100 km/h trepunkts ja abs ja 021-620 88
Västmanland Västerås Swebus Sverige AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 021-83 11 50
Västmanland Västerås Västerås Lokaltrafik AB ja 90 km/h tvåpunkts ja folder ja abs ja 021-470 18 10
Örebro Askersund Ehns Busstrafik AB ja 100 km/h tvåpunkts ja abs/esp 0583-500 02
Örebro Askersund Sjöman Buss AB ja 90 km/h tvåpunkts ja folder/verbal ja abs/esp ja 019-12 91 30
Örebro Askersund Weidermans Buss ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs ja 0583-100 59
Örebro Askersund Åmmebergs Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs/esp ja 0583-343 90
Örebro Degerfors Karlskoga Degerfors Beställningstrafik AB ja 100 km/h trepunkts ja abs/esp 0586-920 15
Örebro Hallsberg Hallsbergsbuss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja ja abs ja 0582-66 01 23
Örebro Karlskoga Vänersborgs Linjetrafik AB ja 90 km/h tvåpunkts abs ja 0586-361 80
Örebro Kumla Förenade Buss i Värmland AB / Larsson Buss ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 019-57 92 15
Örebro Kumla Gerts Buss 100 km/h tvåpunkts abs 019-57 90 20
Örebro Lekeberg Binninge Buss & Taxi AB ja tvåpunkts ja abs ja 0585-200 32
Örebro Lekeberg Palm & Gyll AB Ja trepunkts ja folder/verbal ja abs 019-16 41 60
Örebro Lindesberg Söne Trafik AB ja 90 km/h trepunkts ja folder ja abs/esp ja 0580-100 23
Örebro Nora NoraBuss AB ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs 0587-144 01
Örebro Nora Norling Busstrafik ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 0587-910 00
Örebro Nora Swebus AB ja 100 km/h tvåpunkts folder ja abs ja 0587-104 50
Örebro Örebro Arvidssons Buss AB 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs ja 019-22 40 21
Örebro Örebro Buss & Trafik 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 019-31 01 11
Örebro Örebro Din Resa AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs 019-10 24 15
Örebro Örebro Kjells Restjänst ja trepunkts abs/esp 019-22 68 86
Örebro Örebro Lindbergs Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja folder ja abs/esp 019-31 50 50
Östergötland Boxholm LJ-Buss HB 100 km/h tvåpunkts verbal abs 0142-524 50
Östergötland Finspång LA Buss ja 100 km/h tvåpunkts ja abs ja 0122-431 30
Östergötland Kinda Kinda Busstrafik AB ja 90 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 0494-600 61
Östergötland Kinda TK Buss Kisa AB ja 100 km/h trepunkts verbal ja abs/esp ja 0494-125 96
Östergötland Linköping Bankekinds Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs 013-530 85
Östergötland Linköping CG-Buss 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs 013-450 35
Östergötland Linköping Dianabuss ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp 013-631 31
Östergötland Linköping Fossensjös Busstrafik ja 100 km/h tvåpunkts verbal abs ja 013-637 29
Östergötland Linköping Lamberths Bilstationer AB 90 km/h tvåpunkts folder/verbal abs/esp ja 013-502 00
Östergötland Linköping Ljungvrets Resor AB 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs ja 013-653 07
Östergötland Linköping Nilsbuss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 013-31 29 91
Östergötland Linköping Nykils Trafik AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp 013-33 21 22
Östergötland Linköping Rydstad Buss AB 100 km/h tvåpunkts abs ja 013-39 70 00
Östergötland Linköping Stureforsbuss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs/esp 013-10 40 50
Östergötland Linköping Stångåbuss Trafik AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal abs 013-10 02 00
Östergötland Linköping Svartmåla Transporttjänst AB 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp 013-15 18 10
Östergötland Linköping Wärnelius Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 013-750 56
Östergötland Mjölby Blåklintsbuss AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0142-121 50
Östergötland Mjölby Lingmerths Buss AB ja 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0142-105 37
Östergötland Mjölby Väderstad Trafik AB 90 km/h abs 0142-701 00
Östergötland Mjölby Önnebo Buss AB 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp 0142-240 91
Östergötland Motala Godegårds Buss & Taxi AB ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs 0141-800 11
Östergötland Motala Lönsås Buss 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0141-703 32
Östergötland Motala Mi No Buss 100 km/h tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 0141-23 12 66
Östergötland Norrköping Adriatic Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp ja 011-10 55 45
Östergötland Norrköping Bergstrand Buss AB ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs/esp 011-10 76 40
Östergötland Norrköping Bernths Buss 90 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 011-18 76 70
Östergötland Norrköping Bråviksbuss AB 100 km/h tvåpunkts ja abs/esp ja 011-39 60 15
Östergötland Norrköping Kanalbuss ja 100 km/h tvåpunkts folder/verbal abs/esp 011-400 10 42
Östergötland Norrköping Kolmårdens Buss & Limousine AB ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 011-39 11 07
Östergötland Söderköping Lagnö Trafik AB 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp 0121-510 04
Östergötland Söderköping Lindgrens Buss AB 100 km/h trepunkts verbal abs/esp ja 0121-146 47
Östergötland Söderköping Ramunderbuss 100 km/h tvåpunkts verbal abs/esp ja 0121-401 98
Östergötland Vadstena Vadstena Buss ja 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs/esp ja 0143-125 40
Östergötland Valdemarsvik Ringarums Busstrafik AB 100 km/h trepunkts ja verbal ja abs/esp ja 0121-303 00
Östergötland Åtvidaberg Astro Buss ja 100 km/h tvåpunkts verbal ja abs/esp 013-10 27 30
Östergötland Ödeshög Lysings Resebyrå tvåpunkts ja verbal abs/esp ja 0144-315 40
Östergötland Ödeshög Ombergsbuss 100 km/h tvåpunkts ja verbal ja abs 0144-31312