Lagar och regler

Terrängfordon

Terrängfordon är dels terrängmotorfordon, dels terrängsläp. Terrängmotorfordon som har en tjänstevikt över 400 kg kallas terrängvagnar. Är tjänstevikten högst 400 kg kallas de terrängskotrar.

Terrängskotrar indelas i snöskotrar och terränghjulingar. Terrängsläp är släpfordon, som är inrättade för att dras av terrängmotorfordon.

Terrängmotorfordon och terrängsläp som dras av tung terrängvagn är registreringspliktiga och får inte brukas om de inte är registrerade. Därmed är de också underkastade de olika formerna av besiktning och inspektion, som gäller för motordrivna fordon och släpfordon.

Obligatorisk årlig kontrollbesiktning behövs endast av registrerade terrängmotorfordon och terrängsläp, som används i yrkesmässig trafik för personbefordran samt av registrerat terrängmotorfordon, som används i uthyrningsrörelse.

Förarbevis och körkort
Du måste ha fyllt 16 år och ha ett av Transportstyrelsen utfärdat förarbevis för att få köra snöskoter och för att få köra terränghjuling krävs förarbevis för det fordonet. Ett förarbevis för snöskoter ger således inte rätt att köra terränghjuling.

Förarbevis utfärdas endast om du genomgått föreskriven utbildning och dessutom har godkänts vid ett kunskapsprov.

Du får dock köra terrängskoter om du har ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före den 1 januari 2000. För att köra terrängvagn krävs att man har körkort med B-behörighet.

Om någon som inte fyllt 16 år kör terrängskoter blir straffet böter för olovlig körning men även de som har vårdnaden om barnet kan straffas om de tillåter körning. (3 § TBL)

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.