Lagar och regler

Traktorkort

Traktor med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.
(2 kap 2 § körkortslagen)

Traktorkort får utfärdas för den som

  • har fyllt 16 år eller, om det finns särskilda skäl, 15 år,
  • har körkortstillstånd och som
  • genom godkänt kunskapsprov visat sig uppfylla de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt. (3 kap 16 § körkortslagen)


Läs mer om traktorkort på Transportstyrelsens hemsida.