Lagar och regler

Skidor, rullskidor och spark

När du åker skidor eller rullskidor anses du som gående och skall använda gångbana eller vägren. 

Om gångbana saknas eller om den är svårframkomlig får du åka på cykelbana eller körbana. På körbanan bör du åka längst till vänster.

Åker man rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart skall dock färdas längst till höger om det är lämpligare. (7 kap 1 § trafikförordningen)

Under mörker bör du ha reflexer, t ex reflexband eller reflexbricka och reflextejp på stavarna. Reflexerna skall sitta så lågt som möjligt.

Sparkstötting (Spark)

Sparkstöttingen är ett fordon. Den som kör spark anses som gående och skall därför rätta sig efter de regler som gäller för gångtrafik.

Sparkstöttingåkare skall använda gångbana eller vägren. Om det inte finns sådana får de använda cykelbana eller körbana. På körbanan bör de färdas längst till vänster.

Vid färd i mörker måste sparken ha godkända reflexer. Reflexerna skall vara väl synliga och återkasta vitt eller ljusgult ljus såväl framåt som bakåt. De får inte skymmas av last, av den som sitter på sätet eller av den som för sparken. (Transportstyrelsens föreskrifter 2009:31, ändring 2010:144)

Tolkning
Den som åker kälke, sparkstötting eller liknande fordon eller som åker skidor, skridskor, rullskridskor eller liknande på väg får inte låta sig skjutas eller tolka, dras eller låta sig dras av ett motordrivet fordon eller en spårvagn. På ägovägar eller liknande vägar med ringa trafik får dock tolkning ske. (3 kap 4 § trafikförordningen)