Lagar och regler

Lekfordon

Lekfordon är fordon som är avsedda uteslutande för lek. Till lekfordon räknas bl a kälkar, trampbilar, trehjulingar, sparkcyklar, enhjulingar.

Även de mindre barnens tvåhjulingar räknas hit liksom skateboards och rullskridskor. Låt inte barnen själva köra i trafiken på vägen till och från t ex lekplatsen eller leka med sina fordon på trottoarer eller gångbanor.

Den som åker rullskridskor eller liknande i högre hastighet än gångfart skall färdas till höger på vägen om det är lämpligare. (7 kap 1 § trafikförordningen)