Lagar och regler

Vilt

Risken för viltkollisioner är betydligt större än man tror. Det är inte bara de stora djuren som är en fara. Även en kollision med ett så pass litet djur som en grävling kan göra att du förlorar kontrollen över ditt fordon. Kör du motorcykel kan en sådan kollision vara förödande.

Farliga tider
De flesta viltolyckorna sker under maj – juni och oktober – november. Älg, hjort och rådjur är då särskilt rörliga på grund av brunst, jakt och kalvavstötning. Älgkon stöter före kalvningen bort fjolårskalven.

De farligaste tiderna på dygnet är i skymning och gryning. Djuren är då i rörelse för att äta och dricka.

Djur vid vägen
När du kör genom viltrika områden är det viktigt att du inte endast tittar på vägen utan också flyttar blicken till områden utanför vägen. Låt gärna dina medpassagerare hjälpa dig att hålla uppsikt.

Upptäcker du djur vid sidan av vägen, sänk hastigheten och var beredd att stanna snabbt. När som helst kan djuren gå in på vägen.

Ser du älg, hjort, rådjur eller vildsvin korsa vägen framför dig, så skärp uppmärksamheten. Det kommer som regel flera djur.

I mörker ser man i allmänhet bara djurens ögon som lyser genom att billjuset reflekteras.

Respektera varningarna
Varningsmärke och viltstängsel visar att du kör genom viltrika områden.

Tilläggstavla till varningsmärke för viltstråk anger att djur brukar korsa vägen på den angivna sträckan. Här med en längd av 600 m efter 200 m från märket.

Även om det finns stängsel kan djur ha tagit sig in på vägen. Var särskilt uppmärksam där viltstängsel slutar.

Var försiktig när du möter eller passerar någon som leder eller driver kreatur på eller vid vägen. Respektera varningsmärkena, som visar att djur kan finnas på vägen.

Varningsmärket för djur kan även förekomma med symbolerna hjortdjur, ko, häst, ren, får och vildsvin.

Viltolycka
Om du med motorfordon kolliderat med björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn är du som förare av fordonet skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet. (40 § jaktförordningen)

Åtgärder på olycksplatsen:

  • Sätt snarast ut varningstrianglar.
  • Om någon människa är skadad – ge första hjälpen. Larma sedan polis och ambulans.
  • Ligger djuret på vägbanan – flytta det om möjligt.
  • Om inte du eller någon annan kan vara kvar på platsen tills polisen kommer, markera platsen på ett tydligt sätt.
  • Om djuret har försvunnit, bör du – för att underlätta spårning – tydligt markera den plats där djuret lämnade vägen.
  • Försök aldrig att själv avliva ett skadat större djur, om du inte har rätt utrustning och är säker på hur det skall gå till.
  • Påkört vilt tillhör markägaren, staten eller jakträttshavaren.
  • Påkört och dödat småvilt som har något värde bör lämnas till närmaste gård eller polisen.


Läs mer om vilt på Nationella Viltolycksrådets webbplats.