Gående

Vinterskor

Inom forskningen har gående som ramlar omkull länge varit en bortglömd typ av singelolyckor. Däremot finns gott om kunskap om däck. Målet är nu att från forskningens sida utveckla en testmetod för skor som kan ge konsumenten information om vinterskons egenskaper. Det handlar mycket om skorna.

Fyra faktorer är viktiga hos skosulor som påverkar risken att halka. Dessa är enligt Johan Lindberg, Trafikverket, mönster, hårdhet, friktion och kemisk sammansättning, främst andelen gummi. Hårdheten av sulan är klurig. 

— En hård skosula är inte bra på snö och is. Men den får heller inte vara alltför mjuk, då den fjädrar efter alltför mycket. Dessutom kan hårdheten variera med temperaturen. En sula som är mjuk i skoaffären kan bli hård i minusgrader, berättar Johan Lindberg (TT).

På Luleå tekniska universitet har man genomfört forskningsprojekt där försökspersoner testar olika skor. Testerna har gjorts både på verkligt vinterunderlag och i ishall. En damsko utmärkte sig dock särskilt negativt. Den har en hård sula utan mönster, med lågt friktionsvärde och inget gummi i sulan. Försökspersonerna upplevde att risken att falla var stor. Men skon marknadsförs inte direkt för vinterbruk, och man kan även som lekman ana att den inte är så bra i halka. Dessutom finns en faktor som skorna inte styr: Hur vi själva går. Hög hastighet och långa steg ökar risken att halka. 
- Man ska gå sakta och ta mindre kliv, konstaterar Johan Lindberg (TT).

Friktionsmätningar på is av samtliga skor och halkskydd visar att halkskydden har genomgående högre friktionsvärden än skorna, dvs. de har bättre fäste på is än de skor som testats, men resultaten visar på små skillnader mellan de sämsta halkskydden och de bästa skorna. 

Enligt Glenn Berggård, forskare vid Luleå tekniska universitet, arbetar man nu för en EU standard för test av vinterskor och halkskydd. Dyra vinterskor med grovmönstrade sulor innebär inte att du alltid har ett bra grepp på hala gator. Bästa tipset är att gå till en kunnig skohandlare och be om råd.