Elrullstol och elskoter

Trafikregler och rekommendationer

Var får man köra?

När du kör en elrullstol eller elskoter är du gångtrafikant eller cyklist – det beror på hur fort du kör. Om du inte kör fortare än gångfart, cirka 5-6 km/tim, räknas du som gångtrafikant. Om du kör fortare räknas du som cyklist. För att vara en trafiksäker förare är det klokt att inte köra fortare än gångfart.

Följ trafikreglerna och kör så att du inte i onödan hindrar eller stör trafiken. Undvik att köra i bredd med annan elrullstol, elskoter eller cykel. Det är inte heller lämpligt att köra om du är berusad eller påverkad av medicin. Vid en eventuell olycka kan du bli dömd för vårdslöshet i trafik.

 

I gångfart:

  • Kör på gångbana eller trottoar, om det finns.
  • Håll till vänster när du möter cyklister på gemensam gång- och cykelbana. De ska väja för dig.
  • Vid övergångsställe ska bilarna stanna för dig. Sakta in och ta ögonkontakt med andra trafikanter innan du passerar. Om övergångsstället har trafikljus kör du över när det visar grönt.

I cykelfart:

  • Håll till höger på cykelbana eller väg.
  • Om gång- och cykelbanan delas med gångtrafikanter ska du köra in mot mitten och väja för gående som du möter.
  • Skyltar som Fordonstrafik förbjuden och Enkelriktat gäller även dig.
  • Korsa alltid gatan i gångfart.

 

Om det inte finns något övergångsställe nära, ska du korsa gatan eller vägen där det är säkert att köra över och där risken för olycka minimeras. Välj helst en korsning där andra fordon sänker hastigheten. Kör rakt över, så att du är så kort tid som möjligt på vägen.

Om du behöver korsa ett spårvagnsspår eller järnvägsspår, kör rakt över spåren, så minskar du risken för att hjulen fastnar.

 

 

 

Gå NTF:s webbutbildning

Lär dig mer och testa dina kunskaper. På NTF:s webbutbildning får du lära dig mer om lagar och regler, vägmärken och vad du kan göra för att köra elrullstol och elskoter säkert.

Under oktober 2020 har du som genomför utbildningen möjlighet att vinna ett superpresentkort värt 500 kr! Vi lottar ut fyra presentkort. 

https://ntf.se/bibliotek/e-learning/elrullstol-och-elskoter/