Cyklar

Segway och hoverboard

Namnet segway är egentligen ett varumärkesnamn som har blivit synonymt med produkter av denna typ. Kopior benämns ofta som ”fordon av Segway-typ”. Ett försvenskat namn av segway är ståhjuling. Hjulen på en segway/ståhjuling är placerade bredvid varandra och föraren står på en plattform mellan dem. På plattformen finns ett styre att hålla i.

En hoverboard ser ut ungefär som en skateboard, men man färdas med långsidan framåt. Vanligtvis kan den gå i maximalt cirka 12 km/tim.

Fordonen har en elmotor och ett batteri. Batteriet laddas i ett vanligt eluttag och det går att köra allt från 6-7 km till några mil beroende på modell.

Fr o m 2016 ändrades lagen så att begreppet cykel får en vidare definition. Förutom den vanliga "trampcykeln" är följande cyklar:

  • Elfordon med trampor; max 250 watt som bara kan förstärka trampningen upp till 25 km i timmen.
  • Elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km i timmen;a) max 250 watt eller
    b) självbalanserande (ex. Segway, hoverboard).
  • Elfordon utan trampor, som är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter).
    Ändringen innebär att en segway räknas som cykel enligt ovan.

 

Eftersom segwayen klassas som cykel gäller samma trafikbestämmelser som för vanliga cyklar. En segway ska framföras på cykelbanan när sådan finns, annars på vägrenen och barn under 15 år måste använda hjälm.

Segway/ståhjulingar används än så länge relativt begränsat av privatpersoner men har blivit allt vanligare som fortskaffningsmedel för t ex patrullerande poliser, ordningsvakter, parkeringsvakter och brevbärare. Man ser dem även användas vid t ex stadsrundturer och utflykter på turistmål. 

Eftersom dessa fordon kan komma upp i ganska höga hastigheter finns förstås en risk att olyckor inträffar, särskilt om den körs där andra trafikanter vistas och om man inte är van vid att framföra fordonet. De olyckor som har hänt har oftast berott på att man är ovan och därför gjort felbedömningar som gjort att man förlorat kontrollen över fordonet och vurpat. Ju högre hastighet fordonet håller desto allvarligare kan skadorna bli vid ett fall eller kollision med t ex en bil, cyklist eller gående. Hjälm samt skydd för knän, armbågar och handleder rekommenderas. Det är också viktigt att de som tillhandahåller dessa fordon på ett bra sätt kan informera och utbilda om hur fordonet ska framföras och vilka risker som finns. 

Det har varit flera allvarliga incidenter i samband med att batterier till hoverboards har stått på laddning, batterierna har helt enkelt fattat eld.