Säker cykling för seniorer

Säker cyklist

 

 

Säker trafikmiljö
För att kunna cykla säkert behövs cykelvägar, eller cykelbanor som är tydligt separerade från gångbanedelen. Cykelbanan ska ha ett jämnt underlag och vara väl underhållen, dvs. fri från snö, is, hala löv, grus utanför vintersäsongen och så vidare. Om detta inte fungerar där du cyklar, så anmäl till väghållaren.

I staden kan det vara en stressig trafikmiljö med ett högt tempo både bland bilister och andra cyklister. Kanske kan du välja att cykla på tider när det är färre andra trafikanter ute. Undvik om möjligt gator med blandtrafik och välj helst cykelbanor separerade från gående. Gör vad du kan för att få till ett bra samspel mellan olika trafikanter.

Samspel och regler
För att cyklingen ska vara säker krävs också att samspelet mellan trafikanterna fungerar. Gör vad du kan för att vara tydlig i trafiken. Det gäller till exempel att hålla sig till höger på sin sida av cykelbanan, att använda ringklockan vid omkörning, och att visa med armarna när du ska svänga.

Vid cykelöverfarter ska hastigheten för gatans fordon vara sänkt till 30 km/tim och gatan ha en cykelöverfartsskylt. För att säkra att bilisterna håller låga hastigheter kan cykelbanan vara upphöjd eller att det finns gupp eller andra hastighetsdämpande åtgärder på gatan. På cykelöverfarten ska gatans fordon väja för dig, till skillnad från en vanlig cykelpassage där du har väjningsplikt. Ta det alltid lugnt i korsningar och se dig noga för. Du kan också välja att stiga av cykeln och gå över gatan på ett övergångsställe.  

Om du är ovan cyklist, men vill börja cykla igen, så är det bra om du tränar att cykla tillsammans med någon mer van cyklist och gärna i olika trafikmiljöer. Det är alltid bra att cykla tillsammans med någon annan. Kanske finns det cykelkurser för äldre där du bor, och som du kan delta i när du vill återuppta ditt cyklande.

Att du har en säker och stabil cykel är också en grundförutsättning för säker cykling. Med en cykel med lågt insteg minskar du risken för att ramla när du stiger på och av cykeln. Liksom att du alltid använder cykelhjälm. Och kom ihåg att sätta fast hjälmen ordentligt, alternativt använda en cykelhjälm med airbagteknologi. Använd gärna också en reflexväst så syns du bättre.

Cykla även på vintern
Cykla gärna under alla årstider. På vintern är det klokt att byta till dubbdäck på cykeln om du inte enbart kan cykla där det är rensopat från snö och saltat mot halka, eller där det finns markvärme. Ta det försiktigt om det finns rullgrus och löv på marken. Anmäl till väghållaren om det är problem med utformning och underhåll där du cyklar.

Så fortsätt att cykla även när du blir äldre! Det är bra för hälsan – även om du trampar elcykel.