Konsumentupplysning

Säker cykling för seniorer

Cykling är bra för alla

Att cykla bidrar till fysisk aktivitet och bättre folkhälsa. Cykling är ett praktiskt och bekvämt sätt att ta sig fram på och det ger mycket frihet. Många gånger känns det också tryggare att cykla än att gå. När man blir äldre kan man uppleva hinder för att cykla. Det som påverkar är inte bara åldern utan även den egna fysiken, som muskelstyrka, rörlighet och balans. Även vanan att cykla och hur trafiksituationen ser ut påverkar förstås om och var man vill cykla, om man upplever problem med balansen eller att det är svårt att stiga på och av.